สมัครงาน

Sales Account Executive

 • รับผิดชอบการเสนอขาย และ แนะนำบริการด้าน IT Outsource ให้กับลูกค้า
 • จัดทำใบเสนอราคา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำขายเสนอลูกค้า
 • เข้าพบลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม 
 • จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้ารายสัปดาห์ รายงานการปิดยอดขายรายเดือน
 • ดูแลและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับคู่ค้า (Business Partnership)
 • ดูแลลูกค้า และติดตามผลหลังการขาย 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, ระบบสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
 • ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี (ฟัง พูด เขียน นำเสนอได้) 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อ่าน เขียนและพูด)
 • มีทักษะในการนำเสนอการขาย (Presentation)
 • สามารถใช้เครื่องมือ Microsoft office (MsWord, MsExcel, Powerpoint) ได้ดี

 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายเกี่ยวกับงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : careers@geniussoft.co.th

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : careers@geniussoft.co.th ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )

Sales Account Executive

 • รับผิดชอบการเสนอขาย และ แนะนำบริการด้าน IT Outsource ให้กับลูกค้า
 • จัดทำใบเสนอราคา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำขายเสนอลูกค้า
 • เข้าพบลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม 
 • จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้ารายสัปดาห์ รายงานการปิดยอดขายรายเดือน
 • ดูแลและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับคู่ค้า (Business Partnership)
 • ดูแลลูกค้า และติดตามผลหลังการขาย 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, ระบบสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
 • ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี (ฟัง พูด เขียน นำเสนอได้) 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อ่าน เขียนและพูด)
 • มีทักษะในการนำเสนอการขาย (Presentation)
 • สามารถใช้เครื่องมือ Microsoft office (MsWord, MsExcel, Powerpoint) ได้ดี

 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายเกี่ยวกับงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : careers@geniussoft.co.th

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : careers@geniussoft.co.th ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development