สมัครงาน

Java Developer

 • Analyze and response to business/ technical requirements with system design and program solution.
 • Develop program with Java Technology. 
 • Build and deploy application. 
 • Perform defect and bug fixing.
 • Develop Program Specification Document.
 • Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.

คุณสมบัติ

 • Degree in Computer Science or related field.
 • At least 1-3 years’ experience in JAVA programming. 
 • Computer language – Web application, Java, J2EE, Spring, Hibernate, Eclipse, Servlet, JSP 
 • Database – DB2, MS SQL server knowledge of SQL statement.
 • Able to speak English.
 • Service mind, willing to learn and able to perform multi-tasks. 
 • Strong analytical and problem-solving skill.

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : [email protected]

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : [email protected] ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )

Java Programmer

 • Analyze and response to business/ technical requirements with system design and program solution.
 • Develop program with Java Technology. 
 • Build and deploy application. 
 • Perform defect and bug fixing.
 • Develop Program Specification Document.
 • Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.

คุณสมบัติ

 • Degree in Computer Science or related field.
 • At least 1-3 years’ experience in JAVA programming. 
 • Computer language – Web application, Java, J2EE, Spring, Hibernate, Eclipse, Servlet, JSP 
 • Database – DB2, MS SQL server knowledge of SQL statement.
 • Able to speak English.
 • Service mind, willing to learn and able to perform multi-tasks. 
 • Strong analytical and problem-solving skill.

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : [email protected]

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : [email protected] ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development