สมัครงาน

Automated Test Engineer

 • Analyze business requirements and technical specifications of applications in development to see how they can be developed into testable elements. 
 • Participate in the development of test script, test scenario, and test methodology and document for execution. May review and critique test scripts developed by less experienced staff and suggest improvements. 
 • Work with team to conduct tests of applications in production or in development, applications about to be migrated, or applications recently patched. May lead a test exercise involving less experienced staff.
 • Document test results, and compile results of other testers into consolidated report for management, clients, and applications staff. May perform regression or other analyses and present in project meeting. 
 • Know environment impact and side effect to or another module when change some feature or when make new software. 

คุณสมบัติ

 • Strong knowledge in website technology, web security. 
 • Knowledge in infrastructure and server architecture. 
 • Proven experience in Leading Test Automation teams defining and implementing technical test strategies. 
 • Experience in defining & implementing tool strategy, test automation frameworks and reusable components across multiple platforms or technologies such as End-User (UI – desktop / browser / mobile) 
 • Can write some script to control automate test tools. 
 • Junior Level: Work with automated test tool at least 1 year minimum. 
 • Senior level: Work with automated test tool at least 3 year minimum. 

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : [email protected]

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : [email protected] ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )

Automated Tester

 • Analyze business requirements and technical specifications of applications in development to see how they can be developed into testable elements. 
 • Participate in the development of test script, test scenario, and test methodology and document for execution. May review and critique test scripts developed by less experienced staff and suggest improvements. 
 • Work with team to conduct tests of applications in production or in development, applications about to be migrated, or applications recently patched. May lead a test exercise involving less experienced staff.
 • Document test results, and compile results of other testers into consolidated report for management, clients, and applications staff. May perform regression or other analyses and present in project meeting. 
 • Know environment impact and side effect to or another module when change some feature or when make new software. 

คุณสมบัติ

 • Strong knowledge in website technology, web security. 
 • Knowledge in infrastructure and server architecture. 
 • Proven experience in Leading Test Automation teams defining and implementing technical test strategies. 
 • Experience in defining & implementing tool strategy, test automation frameworks and reusable components across multiple platforms or technologies such as End-User (UI – desktop / browser / mobile) 
 • Can write some script to control automate test tools. 
 • Junior Level: Work with automated test tool at least 1 year minimum. 
 • Senior level: Work with automated test tool at least 3 year minimum. 

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : [email protected]

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : [email protected] ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development