สมัครงาน

Sales Executive IT Solution

 • ให้คำแนะนำปรึกษา และ นำเสนอสินค้าและบริการ IT Solution (System Integration) ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • วางแผนยอดขาย บริหารยอดขายกลุ่มลูกค้า
 • วางแผนการหาลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลฐานลูกค้าเดิม
 • ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 • รายงานและวิเคราะห์การขายเพื่อพัฒนากลยุทธ์และวิธีขายให้ผู้บริหาร
 • ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ ไอที โทรคมนาคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายสินค้า IT และ Network อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในการนำเสนอให้คำปรึกษา และสามารถวิเคราะห์ระบบ Network,  Wireless Network, Infra Structure
 • มีทักษะเจรจาต่อรอง และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่อง Solution Network
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : careers@geniussoft.co.th

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : careers@geniussoft.co.th ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )

Sales Executive – IT Solution

 • ให้คำแนะนำปรึกษา และ นำเสนอสินค้าและบริการ IT Solution (System Integration) ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • วางแผนยอดขาย บริหารยอดขายกลุ่มลูกค้า
 • วางแผนการหาลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลฐานลูกค้าเดิม
 • ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 • รายงานและวิเคราะห์การขายเพื่อพัฒนากลยุทธ์และวิธีขายให้ผู้บริหาร
 • ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ ไอที โทรคมนาคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายสินค้า IT และ Network อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในการนำเสนอให้คำปรึกษา และสามารถวิเคราะห์ระบบ network, wireless network,infra-structure
 • มีทักษะเจรจาต่อรอง และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่อง Solution Network
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม 
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 • มีคอมมิชชั่น (ตามความสำเร็จของเป้ายอดขาย)

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : careers@geniussoft.co.th

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : careers@geniussoft.co.th ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development