สมัครงาน

Senior Software Test Engineer

 • Review requirements and technical design/specification documents, test documents and provided good feedback. 
 • Create project management plan and communication plan for project that required testing activities.
 • Estimate effort regarding to any test activities for each project. 
 • Create detailed, well-structured and comprehensive test cases and test report. 
 • Lead test execution and deliver results on time with quality. 
 • Identify, record and track defect. 
 • Provide test progress and issue found to team members and Project manager.
 • Stay up-to-date with new testing tools and test strategies. 
 • Lead and develop the automation strategy and generate scripts to perform automated testing cycles using Robot framework. 
 • Ensure that the agreed processes including CMMI process and Development workflows are followed. 
 • Able to provide comments to continue improving existing and new process. Develop excellent relationships with other teams to successfully delivered project on time. 

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree in faculty of IT, Computer Engineering, Computer Science, Telecommunication Engineering. 
 • Have at least 5 year experience in QA or Software Development.
 • Basic knowledge of programming such as JavaScript, JQuery, HTML, Python.
 • Good knowledge of Software Testing. 
 • Good knowledge of Automate Software Testing. 
 • Basic knowledge of Database (MySQL or Maria DB). 
 • Good knowledge of CMMI, Agile, Process Improvement Tools. 
 • Good skill of planning, prioritizing, analysis, coordination, presentation, coaching. 
 •  Have good responsibility, discipline, awareness, proactive, self-development and leadership. 
 • Have experience working with company that certified ISO or CMMI is a plus. 
 • Able to work hard and tolerate with pressure of work. 
 • Able to travel and work in foreign country. 
 • Good command of written and spoken English. 

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : [email protected]

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : [email protected] ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )

Senior Software Tester 

 • Review requirements and technical design/specification documents, test documents and provided good feedback. 
 • Create project management plan and communication plan for project that required testing activities.
 • Estimate effort regarding to any test activities for each project. 
 • Create detailed, well-structured and comprehensive test cases and test report. 
 • Lead test execution and deliver results on time with quality. 
 • Identify, record and track defect. 
 • Provide test progress and issue found to team members and Project manager.
 • Stay up-to-date with new testing tools and test strategies. 
 • Lead and develop the automation strategy and generate scripts to perform automated testing cycles using Robot framework. 
 • Ensure that the agreed processes including CMMI process and Development workflows are followed. 
 • Able to provide comments to continue improving existing and new process. Develop excellent relationships with other teams to successfully delivered project on time. 

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree in faculty of IT, Computer Engineering, Computer Science, Telecommunication Engineering. 
 • Have at least 5 year experience in QA or Software Development.
 • Basic knowledge of programming such as JavaScript, JQuery, HTML, Python.
 • Good knowledge of Software Testing. 
 • Good knowledge of Automate Software Testing. 
 • Basic knowledge of Database (MySQL or Maria DB). 
 • Good knowledge of CMMI, Agile, Process Improvement Tools. 
 • Good skill of planning, prioritizing, analysis, coordination, presentation, coaching. 
 •  Have good responsibility, discipline, awareness, proactive, self-development and leadership. 
 • Have experience working with company that certified ISO or CMMI is a plus. 
 • Able to work hard and tolerate with pressure of work. 
 • Able to travel and work in foreign country. 
 • Good command of written and spoken English. 

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : [email protected]

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : [email protected] ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development