สมัครงาน

PL/SQL Developer

 • Understanding and Analysis DM specification Document. 
 • Develop PL/SQL for data migration program – conversion, Validation, Reconciliation report. 
 • Execute and support Data Migration testing.
 • Execute and support Data Migration verification.
 • Prepare data for testing and Create test result document.
 • Support DM system Test and UAT on migrated data. 
 • DM defect analysis and Fixing. 
 • Working as per assignment. 
 • Working on deadline and commitment. 

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or any related fields. 
 • Good understanding on Oracle SQL Command. 
 • Good understanding on Oracle Procedure, Function, View, Materialized view, trigger. 
 • Fast learner on Database tables structure design and how they are related. 
 • Knowledge on statement or data base tuning is an advantage. 
 • Knowledge in Java programming language is an advantage. 
 • Minimum 2 years’ experience in PL/SQL development. 

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : [email protected]

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : [email protected] ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )

PL/SQL Developer

 • Understanding and Analysis DM specification Document. 
 • Develop PL/SQL for data migration program – conversion, Validation, Reconciliation report. 
 • Execute and support Data Migration testing.
 • Execute and support Data Migration verification.
 • Prepare data for testing and Create test result document.
 • Support DM system Test and UAT on migrated data. 
 • DM defect analysis and Fixing. 
 • Working as per assignment. 
 • Working on deadline and commitment. 

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or any related fields. 
 • Good understanding on Oracle SQL Command. 
 • Good understanding on Oracle Procedure, Function, View, Materialized view, trigger. 
 • Fast learner on Database tables structure design and how they are related. 
 • Knowledge on statement or data base tuning is an advantage. 
 • Knowledge in Java programming language is an advantage. 
 • Minimum 2 years’ experience in PL/SQL development. 

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ที่ตึกปาโซ่ ชั้น15 ยูนิตB2 ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.)
 • ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม อีเมล : [email protected]

ติดต่อ

 • บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด
 • Facebook : Geniussoftthailand
 • โทรศัพท์ : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 202,203,205,206
 • อีเมล : [email protected] ( อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน )
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development