Geniussoft Blog

บทความ

Volare software Update กฎหมายทวงหนี้ ปี 64

Volare software Update กฎหมายทวงหนี้ ปี 64

Volare software Update กฎหมายทวงหนี้ ปี64 วันที่ 9 ก.ค. 2564 Volare software Update กฎหมายทวงหนี้ ปี64           IT Outsourcing คืออะไร          กฎหมายทวงหนี้ ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง...

อ่านเพิ่มเติม
อย่าลืม…ยื่นภาษี 2564

อย่าลืม…ยื่นภาษี 2564

อย่าลืม...ยื่นภาษี 2564 ต้องรีบแล้ว!!! วันที่ 29 มิ.ย. 2564 อย่าลืม...ยื่นภาษี 2564 ต้องรีบแล้ว!!!           IT Outsourcing คืออะไร           กรมสรรพากรขยายเวลายื่นภาษีปี 2564 (การยื่นแบบ Online...

อ่านเพิ่มเติม
เตรียมตัว..ยังไง? ก่อนไปฉีดวัคซีน Covid-19

เตรียมตัว..ยังไง? ก่อนไปฉีดวัคซีน Covid-19

เตรียมตัว..ยังไง? ก่อนไปฉีดวัคซีน Covid-19 วันที่ 8 มิ.ย. 2564     พวกเราจะรอดจาก... สถานการณ์ Covid-19 แล้วจ้า.....จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ ประชาชนคนไทย เริ่มได้ฉีดวัคซีนกันแล้ว...

อ่านเพิ่มเติม
ระวังตัวยังไง? ไม่ให้โดนขโมยบัญชี Social Media

ระวังตัวยังไง? ไม่ให้โดนขโมยบัญชี Social Media

ระวังตัวยังไง? ไม่ให้โดนขโมยบัญชี Social Media วันที่ 20 พ.ค. 2564ระวังตัวยังไง? ไม่ให้โดนขโมยบัญชี Social Media          IT Outsourcing คืออะไร           การป้องกันข้อมูลบัญชี Social Media เช่น...

อ่านเพิ่มเติม
แบงก์ชาติ ขยายเวลาช่วยลูกหนี้ปี 2564

แบงก์ชาติ ขยายเวลาช่วยลูกหนี้ปี 2564

แบงก์ชาติ ขยายเวลาช่วยลูกหนี้ปี 2564 วันที่ 13 พ.ค. 2564แบงก์ชาติ ขยายเวลาช่วยลูกหนี้ปี 2564          สถานการณ์ โควิด-19 ในปัจจุบันเชื่อได้เลยว่า เกือบทุกคนได้รับผลกระทบ...

อ่านเพิ่มเติม
ตอบข้อสงสัย..การจองวัคซีน “หมอพร้อม”

ตอบข้อสงสัย..การจองวัคซีน “หมอพร้อม”

ตอบข้อสงสัย..การจองวัคซีน “หมอพร้อม” วันที่ 12 พ.ค. 2564ตอบข้อสงสัย..การจองวัคซีน “หมอพร้อม”          เชื่อว่าหลายๆ คนคงทราบข่าวกันมาบ้างแล้ว ว่าตอนนี้ “หมอพร้อม” เปิดให้ประชาชนคนไทย กลุ่มแรก...

อ่านเพิ่มเติม
ไม่ต้องตกใจ…..ส่งเมลผิด! ยกเลิกได้

ไม่ต้องตกใจ…..ส่งเมลผิด! ยกเลิกได้

ไม่ต้องตกใจ.....ส่งเมลผิด! ยกเลิกได้ วันที่ 19 มี.ค. 2564ไม่ต้องตกใจ.....ส่งเมลผิด! ยกเลิกได้          IT Outsourcing คืออะไร           เชื่อว่าหลายๆ คนเดียวนี้เราต้องใช้ Email ในการสื่อสาร...

อ่านเพิ่มเติม
New Normal …..วัดอุณหภูมิ ให้เป็นเรื่องปกติ

New Normal …..วัดอุณหภูมิ ให้เป็นเรื่องปกติ

New Normal .....วัดอุณหภูมิ ให้เป็นเรื่องปกติ วันที่ 2 มี.ค. 2564New Normal .....วัดอุณหภูมิ ให้เป็นเรื่องปกติ          IT Outsourcing คืออะไร           จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน ไม่ว่าจะใช้บริการอะไร...

อ่านเพิ่มเติม
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development