🎊Tricentis Software 🎊

ที่ได้รับการจัดระดับ จาก Gartner ในเรื่องของ Software Testing Automation ว่าเป็น Software ที่เข้ามาช่วยในการทดสอบแบบ Automation testing อย่างมีประสิทธิภาพ 📲

Digital Insurance Solution คือ?

Tricentis Software  ที่ได้รับการจัดระดับ จาก Gartner ในเรื่องของ Software Testing Automation ว่าเป็น Software ที่เข้ามาช่วยในการทดสอบแบบ Automation testing อย่างมีประสิทธิภาพ

Tricentis ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำในการทดสอบ Software Test Automation Magic Quadrants จาก Gartner ซึ่งอยู่ตาราง Leader ในหัวข้อ Solution Automation Test แบบ End to End Platform และการทำงานด้วย AI Powered การทดสอบมีความเม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น

Geniussoft ขออธิบายเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์ นั้นถือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อหาข้อผิดพลาดและป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนานั้นมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการทดสอบแบบ Manual Testing เป็นการหาข้อผิดพลาดโดยใช้คนเข้าไปตรวจสอบดูว่าซอฟต์แวร์มีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากซอฟต์แวร์มีการเปลี่ยนแปลง มี New feature ใหม่ขึ้นมา tester จะมีการทดสอบแบบ Regression testing คือการ Run test case เก่าๆ เพื่อดูว่าซอฟต์แวร์มีข้อผิดพลาดหรือไม่ หากพิจารณาดูแล้ว ค่อนข้างจะเป็นงานที่ทำซ้ำและเสียทั้งเวลา จึงมีแนวคิดที่จะนำงานที่ทำซ้ำๆนั้นไปทำเป็น Automation หรือทำให้เป็นระบบอัตโนมัติขึ้นมา ทำให้ผลที่คาดหวัง ค่อนข้างจะมีค่าที่แน่นอนอยู่แล้ว ซึ่งเราสามารถทำการทดสอบลักษณะแบบนี้ให้เป็น Automation testing และด้วยปัญหาที่ Regression testing ต้องทำซ้ำบ่อยๆ ใช้เวลาการทดสอบมาก และก็ใช้ tester หลายคนเพื่อมาช่วยกันทดสอบ จึงมีความคิดในการสร้าง Test script ขึ้นมา โดย Test script นั้นจะถูกสร้างโดย Automation tester ต้องอาศัย tester ที่มีความรู้ความเข้าใจการสร้าง test script ภายใต้ Automation Framework ที่สนใจ หลังจากสร้าง Test script เสร็จแล้วก็สามารถนำ Test script มาทดสอบ Regression testing ได้เลย แทนที่จะใช้ tester ในการ Execute test case ทุกครั้ง ต่อไปก็จะใช้ Test script ทำงานแทน Tester ทำให้ลดต้นทุนด้านเวลาและคนที่จะมา Execute test case ได้อย่างมาก ทำให้ระยะเวลาในการทดสอบซ้ำๆมีความเม่นยำและรวดเร็วมากกว่า Manual Testing ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ Tricentis ยังมี Platform Moduleที่รองรับในหลาย Function อาทิ

1. Tricentis Tosca : คือ Functional testing platform ที่ไร้โค้ดทำงานด้วย AI และทำงานร่วมกับ CI/CD ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และสามารถทดสอบได้แทบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ MobileApp, Web App, PDF, Java, Citrix and Mainframes ไปจนถึงแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่สำคัญ เช่น SAP Salesforce และ ServiceNow
2. Tricentis Neoload : คือ Performance Testing Platform เป็นการจำลองทดสอบที่เหมือนจริงที่สุด ของพฤติกรรมผู้ใช้ การวิเคราะห์สาเหตุอย่างรวดเร็ว
3. Tricentis qTest : คือ Unified test management Platform การการบริหารจัดการคิวในการทดสอบทำงานร่วมกับ DevOps ช่วยให้ทีมทดสอบ และทีม QA สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. และ Tricentis data Integrity : คือการทดสอบความแม่นย่ำของข้อมูลที่โอนถ่ายไปยังระบบงานใหม่ที่พัฒนาขึ้น และมีรายงานการตรวจสอบเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ระบบ

สนใจดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมได้ที่ https://www.geniussoft.co.th/
หรือติดต่อปรึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel 02-064-7433 รวมถึงช่องทาง Email : info@geniussoft.co.th ได้ตลอดวันและทำการครับ 📧
Genius Soft คือเพื่อนคู่ธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อการบริหารจัดการ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล Make it be Genius !!!

Contact Us

We’ll answer your questions and help with your organization’s needs.

Contact Us

Mr. Prasit P. (Business Development Executive)
Email : prasit.p@geniussoft.co.th
Mobile : 086-398-9029

Contact

+66(0) 2 004 9355

+66(0) 2 064 7433

info@geniussoft.co.th

Location

88 Paso Tower, 15th  floor, unit B2, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500