Tencent cloud : เรียน Online ทางออกการศึกษายุค Covid-19

วันที่ 28 ก.ย. 2564

tencent-1

Tencent Cloud เรียน Online ทางออกการศึกษายุค Covid-19

          IT Outsourcing คืออะไร

          ในปัจจุบันทั่วโลกเผชิญหน้ากับสถานการ์ณ Covid-19 เป็นโรคระบาดที่รุนแรง ทำให้ผู้คนต้องปรับตัว และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เป็นแบบใหม่ หรือเรียกว่า การใช้ชีวิตแบบ new normal โดยการใช้ชีวิตแบบใหม่นี้ หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ หลายๆที่ปิดดำเนินการ  โดยใช้การ Work from home แทน เพื่อเป็นการลดการแออัดของจำนวนคนตามสถานที่ทำงานต่างๆ และป้องกันการแพร่กระจายโรค Covid-19  และอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญและได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณนี้ คือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ต้องเรียนแบบออนไลน์ (Online Learning)

          การเรียนออนไลน์ (Online Learning) เป็นนวัตรกรรมทางการศึกษา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ให้โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานร่วมกัน เช่น อินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์มการเรียน เป็นต้น เพื่อสร้างห้องเรียนเสมือนจริง โดยผู้สอน ผู้เรียน สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้นี้ได้อย่างทั่วถึง และสะดวกรวดเร็วผ่านระบบ Cloud

          GeniusSoft ให้บริการโซลูชั่นทางด้าน Software โดยครอบคลุมไปยัง Software การเรียน และการสอบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวก การใช้งานที่สอดคล้องไปตามยุคสมัย   Learning Management System (LMS) เป็น Software แบบ on Cloud ซึ่งถึงเป็นข้อดี และสะดวกต่อการเข้าเรียนแบบออนไลน์ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน โดยยังสามารถเข้าใช้งานผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน   โดยจุดเด่นของ Learning Management System (LMS) คือ…

  • ระบบรองรับการออกแบบหลักสูตร
  • รองรับทั้งรูปแบบการเรียนแบบ ( Online Learning ) และการสอนแบบถ่ายทอดสด ( Live Learning )
  • สามารถกำหนดการประเมินผล ทั้งการเข้าเรียน การศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ และการสอบ
  • กำหนดหลักสูตรและผลการเรียนการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
  • มีรายงาน (Report) และข้อมูลของผู้เรียน โดยผู้สอนสามารถดูข้อมูลได้ทันที ทุกที่  ทุกเวลา

          เพื่อให้สถานศึกษาและองค์กรนั้นๆ มีความพร้อมในการจัดการด้านการเรียนออนไลน์ และการสอบออนไลน์ และถือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรค Covid-19  ลดจำนวนความแออัดของผู้เรียนให้ห้อง  หากลูกค้าต้องการข้อมูลต่างๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทีมงาน GeniusSoft มีผู้เชี่ยวชาญด้าน Software เราพร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำอย่างมืออาชีพ โดยติดต่อเราได้ที่…

Contact Us

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development