“หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่อัคคีภัย เพิ่มความปลอดภัยให้นักผจญเพลิง”

“หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่อัคคีภัย เพิ่มความปลอดภัยให้นักผจญเพลิง”

“หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่อัคคีภัย เพิ่มความปลอดภัยให้นักผจญเพลิง” “หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่อัคคีภัย เพิ่มความปลอดภัยให้นักผจญเพลิง” การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในทุกๆด้าน ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ไม่แม้กระทั่งเป็นตัวช่วยในการดับเพลิง...
ตลาดแรงงานเริ่มตื่นตระหนกหลัง Las vegas ถูกกดดันจากเทคโนโลยี AI

ตลาดแรงงานเริ่มตื่นตระหนกหลัง Las vegas ถูกกดดันจากเทคโนโลยี AI

ตลาดแรงงานเริ่มตื่นตระหนกหลัง Las vegas ถูกกดดันจากเทคโนโลยี AI ตลาดแรงงานเริ่มตื่นตระหนกหลัง Las vegas ถูกกดดันจากเทคโนโลยี AI ในวันที่ AI มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในหลายธุรกิจก็คงอยากใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานจากตลาดแรงงานที่มีราคาผันผวน...