“หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่อัคคีภัย เพิ่มความปลอดภัยให้นักผจญเพลิง”

“หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่อัคคีภัย เพิ่มความปลอดภัยให้นักผจญเพลิง”

“หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่อัคคีภัย เพิ่มความปลอดภัยให้นักผจญเพลิง” “หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่อัคคีภัย เพิ่มความปลอดภัยให้นักผจญเพลิง” การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในทุกๆด้าน ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ไม่แม้กระทั่งเป็นตัวช่วยในการดับเพลิง...
GeniusSoft จับมือ Horangi warden แลกเปลี่ยนข้อมูล เสริมเกราะป้องกันภัยทางไซเบอร์

GeniusSoft จับมือ Horangi warden แลกเปลี่ยนข้อมูล เสริมเกราะป้องกันภัยทางไซเบอร์

GenniusSoft จับมือ Horangi warden แลกเปลี่ยนข้อมูล เสริมเกราะป้องกันภัยทางไซเบอร์ GeniusSoft จับมือ Horangi warden นำโดย คุณ นุตสรา รักแสง (กรรมการผู้จัดการบริษัท GeniusSoft) และ คุณ Ivan Chua Account Director (Professional Service) พร้อมด้วย คุณ Kasetr Mahathanakiet...
GeniusSoft เสนอ Horangi Warden ระบบตรวจจับภัยคุกคามบนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วย AI และ Machine learning

GeniusSoft เสนอ Horangi Warden ระบบตรวจจับภัยคุกคามบนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วย AI และ Machine learning

GeniusSoft เสนอ Horangi Warden  ระบบตรวจจับภัยคุกคามบนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วย AI และ Machine learning GeniusSoft เสนอ Horangi Warden  ระบบตรวจจับภัยคุกคามบนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วย AI และ Machine learning บริษัท GeniusSoft มี Solution Horangi...
ตลาดแรงงานเริ่มตื่นตระหนกหลัง Las vegas ถูกกดดันจากเทคโนโลยี AI

ตลาดแรงงานเริ่มตื่นตระหนกหลัง Las vegas ถูกกดดันจากเทคโนโลยี AI

ตลาดแรงงานเริ่มตื่นตระหนกหลัง Las vegas ถูกกดดันจากเทคโนโลยี AI ตลาดแรงงานเริ่มตื่นตระหนกหลัง Las vegas ถูกกดดันจากเทคโนโลยี AI ในวันที่ AI มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในหลายธุรกิจก็คงอยากใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานจากตลาดแรงงานที่มีราคาผันผวน...