Gap Analysis วิเคราะห์จุดอ่อน เพื่อเสริมศักยภาพองค์กร

Digital Insurance Solution คือ?

Gap Analysis หรือ การวิเคราะห์ช่องว่าง คือ วิธีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจ และระบุช่องว่างหรือข้อบกพร่องที่มี พิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือไม่ เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อเอาชนะปัญหาใดที่เกิดขึ้น หรือสรุปง่ายๆ ว่าเป็นการวิเคราะห์เพื่อดูว่าธุรกิจหรือบริษัทของตัวเองจะเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยเพียงใด หรือมีปัญหาใดที่ต้องแก้ไข 💾

การทำ Gap Analysis มีขั้นตอนอะไรบ้าง

1 FUTURE STATE : กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตให้ชัดเจนและจับต้องได้
2 CURRENT STATE ASSESSMENT : ประเมินความเป็นจริงและสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3 GAPS DESCRIPTION : ระบุช่องว่างที่ต้องทำเพิ่มเติม หรือปรับปรุง ระหว่างเป้าหมายกับความจริงที่เกิดขึ้น
4 IMPROVEMENT TRACK : สร้างแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
5 EVAUATION : ติดตามความคืบหน้าและประเมินผล อย่างเป็นระบบ

 

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) จะช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญ (Prioritise) และเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของคุณ และที่สำคัญมันยังชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่คุณต้องเอาชนะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อคุณเข้าใจว่าช่องว่างนั้นอยู่ตรงไหนและพวกมันคืออะไร มันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นที่จะระบุถึงวิธีที่จะก้าวผ่านมันไปและจัดลำดับความสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบ (Sorted Out) ก่อนเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ GeniusSoft เปิดรับตำแหน่งงานในส่วนของ System Analyst และ Business Analyst อยู่ และยังรอน้องๆ หรือเพื่อนๆที่สนใจสายงานนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเสมอ

โดยสามารถส่ง CV มาได้ที่ careers@geniussoft.co.th

หรือติดต่อปรึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel 02-064-7433
Genius Soft คือเพื่อนคู่ธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อการบริหารจัดการ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล Make it be Genius !!!Contact Us

We’ll answer your questions and help with your organization’s needs.

Contact Us

Mr. Prasit P. (Business Development Executive)
Email : prasit.p@geniussoft.co.th
Mobile : 086-398-9029

Contact

+66(0) 2 004 9355

+66(0) 2 064 7433

info@geniussoft.co.th

Location

88 Paso Tower, 15th  floor, unit B2, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500