Debt collection system กับ 5 module จาก Volare software

วันที่ 25 มิ.ย. 2565

Debt collection system กับ 5 module จาก Volare software

Debt collection system กับ 5 module จาก Volare software

          Debt collection system หรือ ระบบซอฟต์แวร์ทวงหนี้ ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ คือ Volare software เป็น ระบบทวงหนี้แบบครบวงจร อันดับ 1 จากประเทศมาเลเซีย ซึ่ง Volare Software สามารถทำงานในเรื่องของการทวงหนี้ ได้แบบ End-to-End Solution หรือจะพูดได้ว่าสามารถทำงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการทวงหนี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งจะช่วยให้ การทวงหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึงหน้าตา UX/UI ของซอฟต์แวร์มีความสวยงาม ใช้งานได้ง่ายอีกด้วย ในวันนี้เราจะมาพูดถึง 5 Module หลักของซอฟต์แวร์ ว่ามีอะไรกันบ้าง สามารถช่วยงานส่วนไหนได้บ้างมาดูกันค่ะ…

volare-software 1.การบริหารจัดการหนี้

1.การบริหารจัดการหนี้

•ระบบจัดการ(Account Management )
•การชำระเงิน (Payment)
•ระบบ Settings for Admin
•รายงาน Dashboard for Admin
•ระบบ Dashboard for Collector
•ระบบ Report for Admin
•ประวัติ History
•ระบบ Monitoring
volare-software 2.ระบบโทรออกอัตโนมัติของฝ่ายติดตามหนี้สิน

2.ระบบโทรออกอัตโนมัติ ของฝ่ายติดตามหนี้สิน

•ระบบการโทร (Predictive and Manual Dialer)
•ช่วยให้การโทรและรับสายได้ปริมาณที่มากขึ้น สะดวกในการทำงาน
•มีระบบการส่งข้อความ SMS หรือ Email ได้
•ระบบบันทึกเสียง และ IVR
•หัวหน้างานสามารถให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ระหว่างโทรได้
volare-software 3.บริหารจัดการทีมภาคสนาม-(FCR)

3.บริหารจัดการทีมภาคสนาม(FCR)

•สามารถใช้งานระบบในรูปแบบ mobile App ได้ทั้ง Android และ iOS
•วางแผนการเดินทางได้จากระบบแผนที่ ที่ระบุที่อยู่ของลูกค้า ในการมอบหมายงานในแต่ละวัน
•สามารถ ติดตามการทำงานของพนักงาน ภาคสนาม ได้แบบ Real –time
•พนักงานสามารถส่งรายงานการจัดเก็บได้แบบ Real time ไม่ต้องรอสิ้นวัน
•สามารถบันทึกเสียงการเจรจาได้ ในกรณีป้องกันลูกค้าร้องเรียน
volare-software 4.การบริหาร-OA-Vender

4.การบริหาร OA VENDER

•ระบบการทำงานร่วมกับ Agency (OA)
•ส่งข้อมูลให้ OA ได้สะดวกและมีระบบป้องกันข้อมูลสำคัญ
•มี Report การทำงานและประเมินผลการทำงานของ OA
•กำหนดสิทธิการทำงานต่างให้กับ OA ได้
volare-software 5.การบริหารทีมกฎหมาย

5.การบริหารทีม กฎหมาย

•สามารถแนบเอกสารทางงานคดี เช่น หน้าคำฟ้อง, หมายศาล, หมายเรียก, คำพิพากษา ในเคสของบัญชีนั้น ๆ
•ลดความยุ่งยาก ในการค้นหา เอกสารทางคดี
•ติดตามหนี้ ทราบถึงขั้นตอนสถานะทางคดี ที่ทางฝ่ายกฎหมายกำลังดำเนินการ แบบ real-time เพื่อเป็นประโยชน์ในการเจราจา ติดตาม ถามหนี้

          และนี้ก็เป็น 5 module การทำงาน Debt collection system ระบบซอฟต์แวร์ การติดตามหนี้ Volare Software ยังมีรายละเอียดอีกหลากหลาย function module ที่ตอบโจทย์การทวงหนี้ เพราะ Volare Debt Collection System ที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานของ User ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Collector/Agent, Outsource Agent (OA) รวมไปถึงเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR) นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ Volare ยังสามารถรองรับประเภทงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามหนี้สินบัตรเครดิต เช่าซื้อ หนี้บ้าน (ทั้ง Bank และ Non-Bank) สามารถตอบสนองต่อความต้องทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรต่างๆอย่างแน่นอน

          หากลูกค้าท่านใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… https://www.geniussoft.co.th/volare-software หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GeniusSoft ? ทุกช่องทางค่ะ…

Contact Us

We’ll answer your questions and help with your organization’s needs.

Contact Us

Mr. Prasit P. (Business Development Executive)
Email : prasit.p@geniussoft.co.th
Mobile : 086-398-9029

Contact

+66(0) 2 004 9355

+66(0) 2 064 7433

info@geniussoft.co.th

Location

88 Paso Tower, 15th  floor, unit B2, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500