Buy now pay later (BNPL) Lending Platform

วันที่ 5 ต.ค. 2565

         Buy now pay later (BNPL) Lending Platform

          Buy Now Pay Later (BNPL) หรือ ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง เป็นโมเดลธุรกิจของการให้บริการทางการเงิน ที่กำลังเป็นที่นิยมในบรรดาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น E-commerce ท่องเที่ยว ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของเราทุกคนอย่างแน่นอน ยิ่งในยุคนี้การซื้อของ หรือบริการต่างๆทาง Online เป็นเรื่องที่ปกติมาก ทำให้ BNPL ยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปอีก

          Buy Now Pay Later คืออะไร

          Buy Now Pay Later (BNPL) หรือซื้อก่อนจ่ายทีหลัง คือ บริการการเงินที่จุดขาย (Point of Sale Financing: POS) โดยจะอนุมัติให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการก่อน และหลังจากนั้นค่อยผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการเป็นขั้นตอนถัดไป ซึ่งลูกค้าจะสามารถใช้บริการนี้ได้ต่อเมื่ออยู่ในขั้นตอนของการชำระเงิน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของเส้นทางการบริโภคลูกค้า (Customer Journey)
          แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีเงื่อนไขของบริการ BNPL แตกต่างกัน แต่หลักการทำงานเบื้องต้นของ BNPL โดยรวมจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ลูกค้าได้ทำการซื้อของหรือบริการจากร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมบริการ จากนั้นเลือกตัวเลือก BNPL ที่โหมดการชำระเงิน ภายหลังจากที่ระบบตรวจสอบประวัติลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ก็จะอนุมัติให้ทำธุรกรรมดังกล่าว โดยอาจต้องชำระเงินเบื้องต้นอย่างน้อย 25% จากยอดซื้อทั้งหมด แล้วรอชำระเงินส่วนที่เหลือจนกว่าจะครบกำหนดไว้ ในการชำระเงินรูปแบบนี้ ลูกค้ามีตัวเลือกที่ยืดหยุ่น สามารถเลือกแบ่งชำระเงินได้เป็นงวด ๆ เช่น ทุก ๆ 2 สัปดาห์ หรือ ทุก ๆ เดือน และสามารถชำระเงินสดผ่านธนาคาร หักจากบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตได้อัตโนมัติ

         Buy Now Pay Later แตกต่างจากบัตรเครดิตอย่างไร

           มองดูผิวเผินจะพบว่า BNPL นั้นแทบไม่ต่างกับการผ่อนชำระสินค้าและบริการกับบัตรเครดิตเลย แต่จุดเด่นของ BNPL ที่ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจมากขึ้นก็คือ BNPL ไม่เก็บดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มเติม ต่างจากบัตรเครดิตที่เมื่อลูกค้ามีกำหนดชำระเงินทุกเดือน นอกจากนี้ เงื่อนไขการขอใช้บริการ BNPL ไม่ซับซ้อนและใช้เวลาอนุมัติง่ายกว่าบัตรเครดิต จึงทำให้ในปัจจุบัน คนเริ่มนิยมวิธีการชำระเงินแบบ BNPL มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
           โดยข้อมูลจาก Worldpay ผู้ให้บริการ E-Payment เผยว่า มูลค่าธุรกรรมที่เกิดจาก BNPL ในปี 2020 สูงถึง 97,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 2.1% จากธุรกรรมการเงินทั้งหมด และอาจเพิ่มขึ้น 2 เท่าเป็น 4.2% ภายในปี 2024
          และนี้ก็คือ Single sign-on (SSO) การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน Application ทั้งหมด โดยใช้การพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว Geniussoft เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity) และเทคโนโลยีด้านการพิสูจน์ตัวตนของสินค้าหรือสิ่งของ (Identify of Things) มามากกว่า 10 ปี ให้บริการและออกแบบ solution ระบบยืนยันตัวตนในรูปแบบต่างๆ หากลูกค้าท่านใดสนใจระบบ Single sign-on (SSO) สามารถติดต่อเราได้ทุกๆช่องทาง…“Make it be Genius”
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development