9 ข้อห้ามควรเลี่ยงของ เทศกาลกินเจ

วันที่ 3 ต.ค. 2565

9 ข้อห้ามควรเลี่ยงของ เทศกาลกินเจ
9 ข้อห้ามควรเลี่ยงของ เทศกาลกินเจ

         เทศกาลกินเจ🚩เป็นวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสานจีน คำว่า “เจ” ในภาษาจีน หมายถึง “อุโบสถ หรือการรักษาศีล 8” ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่จะมีการรักษาอุโบสถศีล ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล 8 ข้อ และไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น ต่อมาจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่า “กินเจ” ไปด้วย แต่ถึงอย่างนั้นการ “กินเจ” ไม่ใช่เพียงแต่งดเนื้อสัตว์ อาหาร และเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาศีล ประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ อีกด้วย ส่วนมากก่อนถึงวันเทศกาลกินเจ จะนิยมล้างท้องก่อนกินเจประมาณ 1 วันเพื่อชะล้างเนื้อสัตว์หรืออาหารคาวต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกให้หมด เมื่อถึงวันถือศีลกินเจ ร่างกายจะได้สะอาดพร้อมอิ่มบุญ อิ่มใจ ไปกับเทศกาลกินเจ ในปีนี้จัดขึ้น ตรงกับวันที่ 26 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 รวมเป็นจำนวน 9 วันค่ะ และหากเราอยาก “กินเจ” แบบอิ่มบุญ 9 ข้อห้ามควรเลี่ยงของ เทศกาลกินเจ ดันนี้ค่ะ….

1.ละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์และทำการอันตรายต่อสัตว์
2.งดอาหารประเภท นม เนย และนำมันที่มาจากสัตว์
3.งดอาหารที่มีรสจัด ทั้ง เผ็ด เปรี้ยว เค็ม หวาน
4.งดผักที่มีกลิ่นหรือเครื่องเทศที่กลิ่นรุนแรง
5.หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะปะปนกัน
6.ควรรับประทานอาหารเจกับคนกินเจด้วยกันเป็นผู้ปรุงขึ้น
7.งดการดื่นสุราและของมึนเมา
8.ห้ามดับตะเกียงกินเจในสถานที่กินเจทั้ง 9 ดวง
9.แต่งกายนุ่งขาวห่มขาว พูดไพเราะ
          กฎเกณฑ์ ของเทศกาลกินเจ ก็อาจจะมีธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น แต่ใจความสำคัญของเทศกาลคือการ ถือศีล งดการฆ่าสัตว์ ทำบาปแก่ชีวิตอื่น ร่างกายจะได้สะอาดอิ่มบุญ อิ่มใจ ไปกับเทศกาลกินเจ ในปีนี้นะคะ สุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านร่างกายแข็งแรง เฮงๆๆรวยๆๆ นะคะ
Contact Us

We’ll answer your questions and help with your organization’s needs.

Contact Us

Mr. Prasit P. (Business Development Executive)
Email : prasit.p@geniussoft.co.th
Mobile : 086-398-9029

Contact

+66(0) 2 004 9355

+66(0) 2 064 7433

info@geniussoft.co.th

Location

88 Paso Tower, 15th  floor, unit B2, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500