ปรับลดส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ต.ค.-ธ.ค.65

วันที่ 3 พ.ย. 2565

ปรับลดส่งเงินสมทบ ประกันสังคม  ต.ค.-ธ.ค.65
ปรับลดส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ต.ค.-ธ.ค.65

         สำนักงานประกันสังคมปรับลดอัตราการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้าง และผู้ประกันตน จากร้อยละ 5 เหลือ ร้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ (ตุลาคม65-ธันวาคม65) ในมาตรา 33

.
มาตรา 39 ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบเหลือ 240 บาท/เดือน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่… https://www.facebook.com/ssofanpage/
Contact Us

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development