Volare software Update กฎหมายทวงหนี้ ปี64

วันที่ 9 ก.ค. 2564

Volare software Update กฎหมายทวงหนี้ ปี 64

Volare software Update กฎหมายทวงหนี้ ปี64

          IT Outsourcing คืออะไร

         กฎหมายทวงหนี้ ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง เพราะเชื่อว่า ทุกคนที่หาเช้ากินค่ำ มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ต้องมีหนี้สินอย่างแน่นอน เพราะ หนี้สิน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบที่คนส่วนใหญ่จะมีและเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น หนี้ที่เกิดจากบัตรเครดิต หนี้บ้าน หนี้รถยนต์ ถือว่าเป็นภาระหนี้สินด้วยกันทั้งหมด และเชื่อได้เลยว่า อาจจะมีบางครั้งที่เราหลงลืมในการชำระหนี้ไปด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่าง หรือมีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่ไม่สามารถชำระหนี้นั้นได้ และนั่นก็ทำให้เราต้องโดนทวงหนี้ ซึ่งการทวงหนี้ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ และบางรูปแบบก็เป็นการทวงหนี้ที่อาจจะผิดกฎหมายทวงหนี้ก็เป็นได้ ฉะนั้นวันนี้ GeniusSoft จึงขอมา Update กฎหมายทวงหนี้ ปี 2564 จะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาดูกันเลย

         1. ก่อนอื่น GeniusSoft ขอพาไปรู้จักความหมายของคำว่าลูกหนี้และผู้ทวงถามหนี้

             ลูกหนี้ คือ ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย
             
ผู้ทวงถามหนี้ คือ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และเจ้าหนี้อื่นๆ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

          2. ยืมเงินจำนวนเท่าไร จึงจะต้องทำหนังสือกู้ยืมเงิน?

             หากยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป สามารถทำหนังสือสัญญากู้ยืมได้ โดยจะต้องมีการลงลายมือชื่อทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งหากผิดสัญญาชำระหนี้ ก็สามารถนำไปฟ้องร้องได้เช่นกัน

         3. ยืมเงินผ่านแชท ใช้เป็นหลักฐานฟ้องได้หรือไม่ ?

             การทักขอยืมเงินผ่านแชท หรือแชทไลน์ สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้ แม้จะไม่ได้มีการทำหนังสือกู้ยืมเงิน เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม สายใจดีให้ยืมเงินทางแชท โอนไปมีหลักฐาน แจ้งความได้เลยค่ะ

         4. โทรศัพท์ไปทวงหนี้ แต่ลูกหนี้ไม่รับสาย ถือเป็นการทวงหนี้แล้วหรือไม่?

           ข้อนี้อาจจะต้องอธิบายรายละเอียดกันหน่อยค่ะ
           หากผู้ทวงถามหนี้โทรศัพท์ไปหาลูกหนี้ แต่ลูกหนี้ไม่รับสาย หรือกดวางสายก่อนจะมีการพูดคุย = ไม่นับเป็นการทวงหนี้
           หากผู้ทวงถามหนี้โทรศัพท์ไปหาลูกหนี้ ลูกหนี้รับสาย แต่พูดคุยเรื่องอื่น ที่ไม่ใช่เรื่องการทวงหนี้ = ไม่นับเป็นการทวงหนี้
           หากผู้ทวงถามหนี้ทักไปสอบถามทางแชท แต่ลูกหนี้ยังไม่เปิดอ่าน = ไม่นับเป็นการทวงหนี้
           – หากผู้ทวงถามหนี้ทักไปสอบถามทางแชท ลูกหนี้เปิดอ่านข้อความ แต่ไม่ตอบ = ถือเป็นการทวงหนี้แล้ว

         5. ผู้ทวงถามหนี้ สามารถทวงหนี้ได้วันละกี่ครั้ง?

           กฎหมายทวงหนี้ใหม่ กำหนดให้เจ้าหนี้ขสามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง หากฝ่าฝืนจะมีความผิด โดนโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท แต่ในกรณีที่เพื่อนยืมเงินเพื่อน ทวงเกินวันละ 1 ครั้ง ถือว่าไม่ผิด

         6. “เวลาทวงถามหนี้” ควรทวงหนี้เวลาไหน จึงจะไม่ผิดกฎหมาย?

             เวลาที่จะสามารถทวงหนี้ได้ คือ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. (ฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือจำคุก 1 ปี)

         7. การทวงหนี้แบบใด ที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด?

             ห้ามพูดจาดูหมิ่น
             ห้ามประจาน
             ห้ามข่มขู่
             ห้ามใช้ความรุนแรง
             ห้ามทำร้ายร่างกาย
             ห้ามทำลายทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เกิดความเสียหาย
             ห้ามเปิดเผยเรื่องหนี้ของลูกหนี้ ต่อผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
             ห้ามส่งเอกสารเปิดผนึกทางไปรษณีย์ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน

         8. หากทวงถามหนี้อย่างไม่เป็นธรรม มีโทษอย่างไร?

             ถ้าทวงถามหนี้โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ ฝ่ายลูกหนี้สามารถไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ และผู้ทวงถามหนี้จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1-5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000-500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         กฎหมายคุ้มครองสิทธิ ตาม พรบ.การทวงถามหนี้ ให้สิทธิคุ้มครองทั้ง เจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ การเป็นหนี้ก็มีสิทธิทางกฎหมายนะคะ หากรู้ก่อนว่าเจ้าหนี้สามารถทำอะไรได้ หรือทำอะไรไม่ได้ ก็จะช่วยให้เราไม่โดนละเมิดสิทธิที่ควรจะเป็นได้ค่ะ หากธุรกิจของท่านสนใจระบบการจัดการและติดตามหนี้ของ Volare ซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตามหนี้ได้ง่ายและครบวงจร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้ที่ GeniusSoft …..

Contact Us

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development