Volare software Update มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ด้วยวิธีการรวมหนี้

วันที่ 7 ก.ย. 2564

Volare Software Update 2

Volare software Update มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ด้วยวิธีการรวมหนี้

          IT Outsourcing คืออะไร

          สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ทุกคนได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ไม่มากก็น้อยแตกต่างกันไป และปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบมากที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องการเงิน หรือ หนี้สิน ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ได้ออกนโยบายมาช่วยเหลือลูกหนี้ และหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือที่เราจะมาพูดวันนี้ ก็คือ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้ รายละเอียดการช่วยเหลือเป็นอย่างไร เราไปดูกันเลยค่ะ…..

          มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ด้วยวิธีการรวมหนี้

          ตามที่แบงก์ชาติได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อบรรเทาปัญหาของลูกหนี้มาอย่างต่อเนื่องนั้น แบงก์ชาติได้ร่วมกับสถาบันการเงินและออกนโยบายเฉพาะกิจ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำนะหนี้ได้ โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้

          วิธีการรวมหนี้

          ลูกหนี้สามารถนำสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่อยู่ภายใต้ผู้ให้บริการทางการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้ให้บริการทางการเงินเดียวกัน อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อ มารวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ประโยชน์จากหลักประกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถลดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นให้เหลือไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามความสามารถของลูกหนี้ โดยที่ผู้ให้บริการทางการเงินต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้ เช่น ข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมมาตรการ ข้อมูลเปรียบเทียบภาระหนี้เดิมกับภาระหนี้ใหม่ และทางเลือกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รูปแบบอื่นที่ลูกหนี้สามารถทำได้

ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการและแสดงข้อมูลว่าได้รับผลกระทบต่อผู้ให้บริการทางการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

Volare-debt-consolidation

          IT Outsourcing คืออะไร

          ประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับจากการรวมหนี้

– ช่วยลดภาระการชำระหนี้โดยที่ลูกหนี้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต

– ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด รวมทั้งไม่ต้องจ่ายเบี้ยปรับการชำระหนี้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee)

– ยังสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีลักษณะหมุนเวียนที่ยังเหลือได้

          ปัจจุบัน GeniusSoft ให้บริการโซลูชั่นทางด้านการบริหารจัดการและติดตามหนี้สิน Volare Debt Collection System ซึ่งเป็น End-to-End Solution โดยที่ระบบได้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานของ User ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Collector/Agent, Outsource Agent (OA) รวมไปถึงเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR) นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ Volare ยังสามารถรองรับประเภทงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามหนี้สินบัตรเครดิต เช่าซื้อ หนี้บ้าน (ทั้ง Bank และ Non-Bank) สามารถตอบสนองต่อความต้องทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรต่างๆ

          สุดท้ายนี้ขออนุญาตฝากบริการของเรา GeniusSoft หากธุรกิจของท่านสนใจระบบการจัดการและติดตามหนี้ของ Volare ซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตามหนี้ได้ง่ายและครบวงจร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้ที่ GeniusSoft …..

Contact Us

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development