Software Testing Services

วันที่ 10 ส.ค. 2564

         Software Testing Services เป็นอีกหนึ่งบริการของบริษัท GeniusSoft วันนี้คุณตูนจะมาอธิบายรายละเอียดว่าการทดสอบระบบ หรือ Software Testing Services มีกระบวนการวิธีอย่างไร และ ทำแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง?

         ก่อนอื่นขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ GeniusSoft ก่อนนะคะ GeniusSoft คือ บริษัทที่ปรึกษาด้านไอที (IT Business Consultant) เรามีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านไอทีและเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ เราทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และส่งมอบบริการทางด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า GeniusSoft และหนึ่ง Services ของบริษัทที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ Software Testing Services ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ….

         Software Testing Services คืออะไร?

         การควบคุมคุณภาพของระบบ Software ในการผลิตหรือพัฒนา Software เราต้องควบคุมคุณภาพของระบบในเรื่องของการใช้งานต่างๆ เราจึงต้อง ทดสอบระบบ Software ให้ไปตามมาตรฐานการพัฒนา Software และให้ระบบมีความเสถียรภาพต่อการใช้งานมากที่สุด

         ทำไมต้องมีการทดสอบระบบ (Software Testing Services)

         เนื่องจากการผลิต Software ขึ้นมาแล้ว เราต้องมั่นใจได้ว่า Software สามารถ ตอบโจทย์ หรือตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากน้อยเพียงใด เป็นการทดสอบระบบว่ามีความถูกต้อง ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานได้จริงหรือไม่ และเป็นการทดสอบความเสถียรภาพต่อการใช้งาน ทั้ง ความเร็วในการทำงานของระบบ หรือปัญหาต่างๆที่อาจจะขึ้นของ Software เมื่อเราทดสอบเราจะทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแจ้งต่อผู้พัฒนาให้ทำการแก้ไข เพื่อให้ ระบบ Software สามารถใช้งานได้ดีที่สุดนั้นเองค่ะ

         หากธุรกิจใดมีความสนใจ บริการทดสอบระบบ หรือ Software Testing Services สามารถติดต่อ GeniusSoft ได้ทุกช่องทางค่ะ เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ “Make it be Genius”

Contact Us

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development