PDPA จะเริ่มใช้จริงจังแล้วนะ รู้ยัง?

วันที่ 1 มี.ค. 2565

 

PDPA จะเริ่มใช้จริงจังแล้วนะ รู้ยัง?

      เพื่อนๆรู้ไหมคะว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA ที่ย่อมาจาก Personal Data Protection Act จะเริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 นี้แล้วนะคะ

ในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทำให้ข้อมูลของลูกค้ากลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและมีความสำคัญสำหรับธุรกิจมาก ๆ เพราะเราสามารถต่อยอดธุรกิจจากข้อมูลที่เรามี เพื่อพัฒนาบริการต่างๆให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้ เพราะฉะนั้นแล้วกฏหมาย PDPA ถึงต้องเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังมากขึ้นนั่นเอง

เพื่อนๆรู้ไหมคะว่า การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าทั้งในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ หากมีการเก็บข้อมูลโดยไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ได้นะ เพราะ กฎหมาย PDPA ถือเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเราในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อนนั่นเอง

งั้นเรามาดูตัวอย่างข้อมูลที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง แอดมินขอแบ่งเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน
 • เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขใบอนุญาตขับขี่
 • ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์
 • ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน
 • วันเดือนปีเกิด สัญชาติ น้ำหนักส่วนสูง
 • ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น Username /password, Cookies IP address,  GPS Location

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว คือข้อมูลดังต่อไปนี้

 • เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
 • ความคิดเห็นทางการเมือง
 • ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
 • พฤติกรรมทางเพศ
 • ประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ เช่น โรคประจำตัว การฉีดวัคซีน ใบรับรองแพทย์
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
 • ข้อมูลพันธุกรรม
 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ แบบจำลองใบหน้า ข้อมูลม่านตา

ถึงแม้กฎหมาย PDPA จะเป็นที่พูดถึงกันมาบ้างแล้ว แต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิคะว่าหลายๆบริษัทก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เช่น ยังไม่มีการจัดทำ Privacy Policy หรือยังไม่ได้ขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ซึ่งการกระทำเหล่านี้อาจนำไปสู่โทษต่างๆได้นั่นเองค่ะ

อย่างไรก็ตามหากเพื่อนๆสนใจเรื่องของ PDPA หรือต้องการมอบความรู้เรื่องเหล่านี้ให้กับบริษัทของเพื่อนๆ เพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถาม FB: GeniusSoft Thailand ได้เลย เพราะเรามีบริการ IT Training ที่สามารถให้ความรู้พร้อมกับวิทยากรเจ๋งๆในเรื่องนี้ด้วยค่ะ

Cr. dpa.pro, easypdpa

 

Contact Us

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development