ระบบรักษาความปลอดภัย Mobile Application ด้วย Solution Runtime Application Self-Protection (RASP) เพื่อสอดรับนโยบายแบงก์ชาติ

Digital Insurance Solution คือ?

🏛 แบงก์ชาติออกนโยบายเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัย Mobile Banking ทั้งระบบ 🏛

แนวนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบ Mobile Banking มี 2 ระดับ คือ

1. มาตรการขั้นต่ำ ที่สถาบันการเงินต้องดำเนินการ เช่น การไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ไม่ปลอดภัยมาใช้งาน Mobile Banking ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่นำไปเปิดสิทธิ์ให้เข้าถึงระบบปฏิบัติการ (rooted/jailbroken) หรือ ใช้ระบบปฏิบัติการที่ล้าสมัย การเข้ารหัสไฟล์ข้อมูล เป็นต้น รวมทั้งต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินให้แก่ประชาชนด้วย

2. มาตรการเพิ่มเติม ที่สถาบันการเงินสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการบริการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดให้ PIN และ Password มีความซับซ้อนคาดเดาได้ยาก หรือ การเพิ่มการตรวจสอบแอปพลิเคชันปลอมให้ครอบคลุมขึ้น

ทั้งนี้ Geniussoft ขอแนะนำ YESsafe AppProtect+ ระบบตรวจจับและปกป้องอุปกรณ์เคลื่อนที่จากภัยคุกคาม เช่น การทำวิศวกรรมย้อนกลับ การปลอมแปลง การแทรกโค้ด และอื่นๆ ที่ดูไม่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่าน YESsafe AppProtect+ จะมีกลไกการตรวจจับ (rooted/jailbroken) ที่ช่วยให้มือถือทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อข้อมูลภายในเครื่อง หนำซ้ำยังปกป้องแม้ในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะ AppProtect+ มีการป้องกันการโจมตีแบบครอบคลุม เช่น การบรรจุใหม่ การแก้ไขซอร์สโค้ด และตอบสนองการโจมตีแบบคงที่และแบบไดนามิก (เช่น การบรรจุใหม่ การแก้ไขซอร์สโค้ด) และตอบสนองโดยใช้มาตรการที่จำเป็นเมื่อตรวจพบการโจมตีแบบเรียลไทม์ระหว่างรันไทม์  ⏳

ติดต่อปรึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel 02-064-7433
Genius Soft คือเพื่อนคู่ธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อการบริหารจัดการ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล Make it be Genius !!!Contact Us

We’ll answer your questions and help with your organization’s needs.

Contact Us

Mr. Prasit P. (Business Development Executive)
Email : prasit.p@geniussoft.co.th
Mobile : 086-398-9029

Contact

+66(0) 2 004 9355

+66(0) 2 064 7433

info@geniussoft.co.th

Location

88 Paso Tower, 15th  floor, unit B2, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500