GeniusSoft Webinar : Digital Identities with e-KYC

วันที่ 28 ต.ค. 2564

         GeniusSoft Webinar : Digital Identities with e-KYC

         GeniusSoft ขอนำเสนอ การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ เมื่อองค์กรต้องการใช้ e-KYC (electronic Know-Your-Customer) เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร? หรือ “Best Practice in Managing Digital Identities and Digital On Boarding with e-KYC”

         GeniusSoft ขอพาทุกท่านไปเรียนรู้กับ แนวทางปฏิบัติe-KYC(electronic Know-Your-Customer) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมยิ่งขึ้นให้กับองค์กรของท่าน ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้น เริ่มมีระบบการยืนยันตัวตนออนไลน์ แบบ SMS OTP การทำ Token Authentication ไปจนถึงระบบยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล ผสานเทคโนโลยี Biometric ที่สามารถช่วยให้การบริการทางการเงินดิจิทัลแบบไร้การสัมผัสมีความสะดวก และปลอดภัย มากยิ่งขึ้น ส่งผลการต่อยอดไปถึงโซลูชั่นการป้องกันตนเองของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (RASP) เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรของท่านให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในการทำงาน ด้วยวิธีการที่ง่ายและไม่ซับซ้อน

         บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านร่วมรับฟัง สัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “Best Practice in Managing Digital Identities and Digital On Boarding with e-KYC”

         เพื่อเรียนรู้แนวทางในการจัดการการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและเมื่อองค์กรต้องการใช้ e-KYC (electronic Know-Your-Customer) เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการกำกับดูแล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทรงพลัง และพร้อมรับมือกับความท้าทายแบบใหม่ในยุค Digital New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         หากธุรกิจใดมีความสนใจ e-KYC (electronic Know-Your-Customer) สามารถติดต่อ GeniusSoft (02-064-7433,02-004-9355)  เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ “Make it be Genius”

Contact Us

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integrator Service
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development