มาทำความรู้จัก Software Developer ตัวช่วยสำคัญ เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต 

Digital Insurance Solution คือ?

ในปัจจุบันกลุ่มงานสายไอที 💻 เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งเป็นสายอาชีพที่มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กระนั้นบุคลากรในสายไอที ยังคงมีไม่เพียงพอต่อตลาด และ Software developer คือ หนึ่งในกลุ่มงานสายไอทีดังกล่าว ที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต 🏗

Software developer คือ ผู้ที่ความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การวางแผนพัฒนา ซึ่งมักเชี่ยวชาญในภาษาเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยเฉพาะการออกแบบฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่ง Software developer จะมีหน้าที่สามารถเขียนและสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วางแผน เขียนโค้ด รวมทั้งบริหารโปรเจคให้ผ่านไปโดยสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนโดยคนเดียว ตำแหน่งนี้จึงจำเป็นต่อทั้งองค์กรขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้

หากอยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่องค์กรไหนก็ต้องการ ทักษะที่จำเป็นต้องมี ควรมีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill 💪

 

Hard Skill 💾 ที่เน้นจะเป็นเรื่องของการ Coding เป็นหลัก เนื่องจากเป็นคนที่ต้องรู้จักภาษาโปรแกรมเป็นอย่างดี ทักษะพื้นฐานด้านภาษาโปรแกรมที่ควรมี คือ ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS, Android , Java, Python, Lisp นอกจากนี้ยังรวมไปถึงทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงานได้อย่างแม่นยำ

Soft Skill 🧑‍💻ที่จำเป็นต้องใช้คือเรื่องของการสื่อสาร รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น ต้องใส่ใจในรายละเอียด มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่คิดนอกกรอบ และมีแง่มุมหลายมุมมอง มีทัศนคติที่ดี มีการบริหารเวลาที่ดี มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อลูกค้าและสังคม มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ ไม่ใช้ความรู้ ความสามารถในการดัดแปลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

นอกจากนี้เรา GeniusSoft ยังรอน้องๆ หรือเพื่อนๆที่สนใจสายงานนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเสมอ โดยสามารถส่ง CV มาได้ที่ careers@geniussoft.co.th

หรือติดต่อปรึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel 02-064-7433
Genius Soft คือเพื่อนคู่ธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อการบริหารจัดการ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล Make it be Genius !!!Contact Us

We’ll answer your questions and help with your organization’s needs.

Contact Us

Mr. Prasit P. (Business Development Executive)
Email : prasit.p@geniussoft.co.th
Mobile : 086-398-9029

Contact

+66(0) 2 004 9355

+66(0) 2 064 7433

info@geniussoft.co.th

Location

88 Paso Tower, 15th  floor, unit B2, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500