5 วิธีป้องกันข้อมูลรั่วไหล โดยใช้ โซลูชัน DLP (Data Loss Prevention) 

Digital Insurance Solution คือ?

5 วิธีป้องกันข้อมูลรั่วไหล โดยใช้ solution DLP
โซลูชัน DLP (Data Loss Prevention) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยองค์กรปกป้องข้อมูลสำคัญจากการรั่วไหลทั้งภายในและภายนอก ต่อไปนี้คือ 5 วิธีป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยใช้ solution DLP:
1. ระบุข้อมูลลับ: ขั้นตอนแรกคือการระบุข้อมูลประเภทใดที่ถือว่าลับสำหรับองค์กรของคุณ ข้อมูลลับอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่มีความอ่อนไหว
2. กำหนดนโยบาย: กำหนดนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลที่ชัดเจน กำหนดว่าข้อมูลลับสามารถเข้าถึงได้โดยใคร ใช้งานอย่างไร และสามารถนำออกจากองค์กรได้หรือไม่
3. ควบคุมการเข้าถึง: ใช้โซลูชัน DLP เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลลับ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
4. ตรวจจับและป้องกันการรั่วไหล: ใช้โซลูชัน DLP ตรวจจับการโอนถ่ายข้อมูลที่ผิดปกติ วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลเพื่อหาข้อมูลลับ บล็อกการส่งข้อมูลออกนอกองค์กร และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเมื่อมีเหตุการณ์ที่น่าสงสัย
5. สร้างความตระหนักรู้: ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล จำลองสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ สื่อสารความเสี่ยงและผลกระทบของการรั่วไหล
นอกจาก 5 วิธีข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ ในการป้องกันข้อมูลรั่วไหล เช่น:
• เข้ารหัสข้อมูล
• ใช้ไฟร์วอลล์และระบบป้องกันไวรัส
• สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
• ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

การป้องกันข้อมูลรั่วไหลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรทุกขนาด โซลูชัน DLP เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยองค์กรปกป้องข้อมูลสำคัญ GeniusSoft เรามี Solution DLP ที่ชื่อว่า Safetica software หากสนใจ สามารถติอต่อเพื่อรับข้อมูลและตัวอย่างการใช้งานได้
.
เพราะนวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาไปพร้อมเราเสมอ เปลี่ยนการบริหารธุรกิจที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย คลิ๊ก
🖥 https://www.geniussoft.co.th/
📞 Tel 0 2064 7433
📧 Email : info@geniussoft.co.th
เพราะ GeniusSoft ส่งมอบมากกว่าความคาดหมาย เพื่อพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน Make it be Genius !!!Contact Us

We’ll answer your questions and help with your organization’s needs.

Contact Us

Mr. Prasit P. (Business Development Executive)
Email : prasit.p@geniussoft.co.th
Mobile : 086-398-9029

Contact

+66(0) 2 004 9355

+66(0) 2 064 7433

info@geniussoft.co.th

Location

88 Paso Tower, 15th  floor, unit B2, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500