กุญแจดอกสำคัญไขทุกความเป็นไปได้ในทุกธุรกิจ

Digital Insurance Solution คือ?

🧑‍💼BA หรือ Business Analyst (BA) ในฝั่ง IT เป็น Role ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ซึ่งต้องมีความละเอียดและแม่นยำในด้านข้อมูล เพื่อนำไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพงานได้ถูกต้อง รวมทั้งต้องทำตัวเป็นผู้ใช้งานจริง เข้าไปลองใช้งานเองทีละขั้นตอนและดูว่าส่วนไหนต้องปรับปรุง ส่วนไหนพัฒนาต่อได้ แล้วนำสิ่งที่ได้ไปคุยกับคนในทีมด้วย

จะเห็นได้ว่างานของ BA เป็นเหมือนตัวกลางระหว่างลูกค้าและทีม คือต้องมีทั้งความเข้าใจผลิตภัณฑ์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี เพื่อนำเอาคำแนะนำต่าง ๆ ส่งต่อไปยังทีมได้ถูกต้อง นอกจากนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโค้ดด้วย รวมทั้งการวางแผนและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน เพราะฉะนั้นทักษะของ Business analyst นั้นจะเน้นหนักไปที่

– Technical skills : ความรู้เรื่องเทคโนโลยี การเขียนโค้ดขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องมี รู้ว่าแต่ละขั้นตอนมีกระบวนการอะไรบ้าง ใช้เวลาพัฒนานานเท่าไร ข้อดีข้อเสียต้องทราบ
– Analytical skills : คิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล เป็นทักษะที่ BA ที่ดีต้องมี ต้องแยกได้ว่า ข้อมูลส่วนนี้นำไปต่อยอดอะไรได้ หรือจะแก้ไขอย่างไร
– Problem-solving skills : ทักษะหลักของ BA เลยก็ว่าได้ ซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ปัญหาระหว่างการทำงานที่ต้องเจอความต้องการที่เปลี่ยนไปอยู่เรื่อย ๆ รวมถึงปัญหาในองค์กรเอง
– Communication skills : การสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนั้นทักษะนี้จึงมีความสำคัญกับงานของ BA อย่างมาก ทั้งลูกค้า เพื่อนในทีม ทีมอื่น ๆ ที่ต้องประสานงานด้วย
– Commercial awareness : ถือเป็นทักษะที่เป็นส่วนประกอบหัวใจสำคัญขององค์กร จะทำให้ BA ทำงานได้อย่างตรงเป้าหมายมากขึ้น เช่น เข้าใจอุตสาหกรรมที่ทำอยู่ เข้าใจช่องทางตลาดที่สินค้าจะวางจำหน่าย

 

นอกจากนี้เรา GeniusSoft ยังรอน้องๆ หรือเพื่อนๆที่สนใจสายงานนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเสมอ โดยสามารถส่ง CV มาได้ที่ careers@geniussoft.co.th

หรือติดต่อปรึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel 02-064-7433
GeniusSoft คือเพื่อนคู่ธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อการบริหารจัดการ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล Make it be Genius !!!Contact Us

We’ll answer your questions and help with your organization’s needs.

Contact Us

Mr. Prasit P. (Business Development Executive)
Email : prasit.p@geniussoft.co.th
Mobile : 086-398-9029

Contact

+66(0) 2 004 9355

+66(0) 2 064 7433

info@geniussoft.co.th

Location

88 Paso Tower, 15th  floor, unit B2, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500