GNS IT Talk พาไปรู้จักกับ.. Data Security & PDPA Compliance Solutions

วันที่ 5 พ.ย. 2564

         GNS IT Talk พาไปรู้จักกับ.. Data Security & PDPA Compliance Solutions

         ก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับ GeniusSoft เราคือ บริษัทที่ปรึกษาทางด้าน IT  ให้บริการทั้งในส่วนของ IT Outsource, Consulting, System Integrator (SI) รวมไปถึง IT Solution เราให้บริการลูกค้าในกลุ่ม Banking, Financial, Telco ไปจนถึงกลุ่มภาครัฐ และธุรกิจ SMEs.

         ในโลกที่ธุรกิจใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนองค์กร สิ่งสำคัญที่สุดที่ธุรกิจควรต้องคำนึงถึง คือ เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) เพราะปัจจุบันนี้การจู่โจมทางไซเบอร์ (Cyber-Attacks) มีความล้ำหน้า และชาญฉลาดมากกว่าที่เคย ดังนั้น การสร้างระบบเพื่อป้องกันการจู่โจมทางไซเบอร์ จึงไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร ที่ขาดไม่ได้

         GeniusSoft เรามี Solution ทางด้าน “Data Security & PDPA Compliance” ซึ่งเป็นการ Integrate รวมกับ Solution Cybersecurity ที่หลากหลาย สามารถช่วยยกระดับการป้องกันข้อมูลองค์กร ผ่านระบบ End-to-End Data Loss Prevention (DLP) ครอบคลุมในส่วนของ….

  • Data/Web/Email Security
  • Next-Gen Firewall (NGFW)
  • Network & Cloud Security
  • การทำ Data Encryption
  • Insider Threat Analysis
  • DDoS Protection
  • รวมทั้งการ Comply PDPA เข้ากับ Policy หลักขององค์กร

         โดย Concept หลักของ GeniusSoft คือ 4D Security เพื่อการปกป้องและป้องกัน Data อย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย…

            +Defense คือ เป็นการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้น.

            +Detect หมายถึง การตรวจสอบภัยคุกคามที่เกิดขึ้น. ไม่ว่าจะเป็น การตรวจจับการเจาะระบบ พฤติกรรมที่ผิดปกติ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากคนภายใน และจากผู้ไม่ประสงค์ดีภายนอก

            +Decide เป็น เครื่องมือในการป้องกันภัยที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะตัดสินใจต่อเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และเป็นระบบ

            +Defeat คือ วิธีการจัดการกับปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที. ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายอีก. และทำการฟื้นฟูระบบให้กลับสู่สภาพเดิม (Resilience).

         จะเห็นได้ว่า GeniusSoft พร้อมให้บริการทุก Solution ด้าน Cybersecurity เพื่อคุ้มครองผู้ใช้ ข้อมูล และระบบขององค์กร รวมไปถึงระบบ Cloud เพื่อให้มั่นใจว่าแอพพลิเคชันของระบบ มีความทนทานต่อภัยคุกคาม และไม่เป็นช่องโหว่ให้ Hacker สามารถเจาะเข้ามาเพื่อขโมยข้อมูลของเราออกไปได้

         หากลูกค้าท่านใดสนใจ ให้ทีมเข้าไปนำเสนอ Solution สามารถติดเราได้ที่ GeniusSoft 02-064-7433 หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…Data Security & PDPA Compliance Solutions

Contact Us

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integrator Service
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development