รับมือกับแฮกเกอร์ ป้องกันการขโมยข้อมูล ด้วย Data Security Solution

วันที่ 14 ก.ย. 2564

ป้องกันการขโมยข้อมูล ด้วย Data Security Solution

รับมือกับแฮกเกอร์ ป้องกันการขโมยข้อมูล ด้วย Data Security Solution

          เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่กลุ่มแฮกเกอร์ได้โจมตีเจาะระบบ และขโมยข้อมูลจากหลายหน่วยงานในไทย ทั้งโรงพยาบาล สายการบิน และหน่วยงานด้านความมั่นคง ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิด และอีกมากมาย

          ซึ่งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์นี้ ทำให้หน่วยงานต่างๆ ต้องกลับมาทบทวนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการยกระดับ Network Security และ Firewall Solution ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

          GeniusSoft ให้บริการโซลูชั่นทางด้าน Firewall and Data Security Solution เพื่อการป้องกันข้อมูลองค์กรให้ปลอดภัยจาก Cyber-Attack, Malware, Ransomware ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Network Security ซึ่งสามารถรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมตั้งแต่

          1.Next Generation Firewall (NGFW)
ระบบรักษาความปลอดภัยด้าน Network Security ทำหน้าที่ป้องกันและตรวจสอบการเข้าถึงทั้งระหว่างภายในเครือข่าย Server และอินเตอร์เน็ต โดยสามารถป้องกันการโจมตีตั้งแต่ Layer 3, 4 และ Layer 7

          2. IPS/IDS (Intrusion Prevention System)
ระบบตรวจสอบการบุกรุกในระบบเครือข่าย ช่วยเฝ้าตรวจสอบลักษณะของข้อมูลที่จะเป็นความเสี่ยง ป้องกันช่องโหว่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีเข้ามา และ Sandboxing จะช่วยป้องกัน Malware ที่เป็น Zero Day ได้

          3.Web/Mail Filtering
ระบบรักษาความปลอดภัยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และอีเมล์ซึ่งจะทำหน้าที่ป้องกัน กรองเว็บไซต์ และอีเมล์ที่มีความเสี่ยง เช่น Virus, Malware ที่จะทำลายข้อมูลในเครื่อง เพื่อให้องค์กรเข้าใช้งานเว็บไซต์ และรับ-ส่ง อีเมล์ ได้อย่างปลอดภัย

          4.Authentication Server
ระบบยืนยันตัวตน และพิสูจน์สิทธิการใช้งานอินเตอร์เน็ตซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ที่มาใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบบจะทำการตรวจสอบจาก Username และ Password ก่อนเข้าใช้งานและให้สิทธิว่าจะใช้งานอะไรได้บ้าง

          5.Web Application Firewall (WAF)
ระบบป้องกันการบุกรุก โจมตีระบบแอพพลิเคชั่น และ API ผ่าน Web ทำหน้าที่ตรวจสอบ และจัดการการโจมตีจากการรับ-ส่งข้อมูลได้ พร้อมทั้ง ยังตรวจสอบความเสี่ยงของแอพพลิเคชั่น และบริการที่เปิดบริการอยู่ให้มีความปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากแฮ็คเกอร์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งระบบนี้มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับระบบเว็บ E-Commerce ต่างๆ ในปัจจุบัน

          7.Vulnerability Assessment tool
ระบบตรวจสอบหาจุดบกพร่องของระบบเครือข่าย โดยจะทำหน้าที่ค้นหาและวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบ ไม่ว่าจะเป็น OS แอพพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์บนระบบเครือข่ายต่างๆ และให้คำแนะนำในการแก้ไขช่องโหว่เหล่านั้น

          นอกจากนี้ สิ่งที่องค์กรควรคำนึงถึงเมื่อต้องการเสริมเกราะป้องกัน และเพิ่มความปลอดภัยระดับสูงให้กับระบบ Network องค์กร นั่นก็คือ Firewall and Data Security Solution ที่ครอบคลุมในทุกมิติของการป้องกัน พร้อมด้วย Feature สำคัญๆ อย่างเช่นตัวอย่างที่เราได้หยิบยกมาให้ดู เพื่อช่วยวิเคราะห์ ตรวจจับ และจัดการกับผู้บุกรุกในระบบเครือข่าย ป้องกันข้อมูลเกิดการรั่วไหล ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้าน Cybersecurity ได้อย่างครบวงจร

          หากลูกค้ายังไม่แน่ใจว่า Feature ต่างๆ มีความจำเป็นต่อองค์กรมากน้อยขนาดไหน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทีมงาน GeniusSoft มีผู้เชี่ยวชาญด้าน Network Security เราพร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำอย่างมืออาชีพ โดยติดต่อเราได้ที่ …

Contact Us

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development