จีเนียสซอฟต์ฯ ประกาศความสำเร็จตลอด 8 ปีที่ผ่านมา พร้อมเสริมทัพพันธมิตรทางธุรกิจ IT Solution

ลุยต่อเนื่องในตลาด System Integrator ด้วยโครงการต่างๆ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

     บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด หรือ GeniusSoft Co., Ltd. คือ บริษัทที่ปรึกษาด้านไอที (IT Business Consultant) เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการ IT Outsourcing และ IT Solution อย่างเต็มรูปแบบ เรามีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านไอทีและเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ เราทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในด้านไอที และส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยประสบการณ์พร้อมความเชี่ยวชาญตลอด 8 ปีที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด Intelligence Business Solutions ที่เน้นย้ำถึงการส่งมอบบริการด้านไอทีที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ผ่านกลไกบริการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ การทดสอบระบบ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึง IT Solution ต่างๆ ทางธุรกิจ และในปีนี้ บริษัทได้ประกาศแผนธุรกิจปี 2563 เดินหน้ารุกตลาดไอทีในฐานะการเป็น System Integrator (SI) อย่างเต็มตัว พร้อมส่งมอบ End-to-End Solution ที่เหมาะสมและดีที่สุดอย่างครบวงจร ผ่านแผนการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ตลอดทั้งปี มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านไอทีขององค์กรลูกค้า ให้พัฒนาและเติบโตในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ

     คุณนุตสรา รักแสง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายครองตำแหน่งผู้นำชั้นแนวหน้าของประเทศในการให้บริการด้าน IT Outsourcing ที่มีคุณภาพ จากวิสัยทัศน์ที่คิดและลงมือทำอย่างจริงจังในการก้าวเป็นผู้นำการให้บริการอัจฉริยะดิจิทัลเทคโนโลยีระดับโลก รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมและความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตลอดจนมีความโปร่งใสในการบริหารงานและโครงการต่างๆ ซึ่งจากความสำเร็จที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ มั่นใจว่ากลยุทธ์ที่ได้ดำเนินมาโดยตลอด เป็นสิ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในคุณภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพที่บริษัทมีให้กับลูกค้าเสมอมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ในด้าน Digital Technology และ Smart IoT ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการทำงานในฐานะที่ปรึกษาด้านไอที เพื่อส่งมอบ Key Value Deliverables และผลสำเร็จของโครงการให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

    ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้เดินหน้าในการเฟ้นหาและรวบรวมพันธมิตรธุรกิจทางด้าน IT Solution เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ในสนามการแข่งขันด้าน SI เพื่อให้เกิดเครือข่ายการพัฒนา Solution ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกมิติในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมทางด้านไอที ดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในกลุ่ม Banking, Insurance, IT และ Telco ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด IT Solution ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับ Digital Transformation ของภาคเอกชน หรือกระทั่งภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ โดยจีเนียสซอฟต์ฯ มองเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้าน IT Outsourcing และ IT Solution ซึ่งนับเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่า และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้อย่างมั่นคงในระยะยาว จึงได้มีการเริ่มดำเนินการจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่เป็น IT Distributor ชั้นนำของประเทศ ทั้งในด้าน Software และ Hardware ไปจนถึง Infrastructure เช่น บริษัท Get On Technology, Synnex, SIS, N.V.K.INTER รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Dell Technologies โดยมุ่งเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ IT Solution ทางด้าน Facial Recognition และ Affiliate Intelligence (AI) เป็นหลัก เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ หรือแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Business Scenarios ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำ Smart City และ IoT ในองค์กร การใช้เทคโนโลยี Face Recognition สำหรับ Access Control และ e-KYC เพื่อยืนยันตัวตน การควบคุมและรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security & Surveillance System) เป็นต้น

     นอกจากนี้ จีเนียสซอฟต์ฯ ได้มีการริเริ่มในการสร้างสัมพันธ์กับภาคธุรกิจการร่วมลงทุน (Venture Capital) หรือ VC เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้กับ VC หรือ บริษัทที่มีความสนใจร่วมลงทุนกับทางจีเนียสซอฟต์ฯ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านโมเดลธุรกิจในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Merger and Acquisition (M&A), Strategic Partnership รวมไปถึง Joint Venture (JV) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจและตลาดไอที ในระดับสากลได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง เพื่อเป้าหมายในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในอนาคต เช่น สิงคโปร์ เป็นต้น ตลอดจนสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป