การจำแนกประเภทข้อมูล ( Data Classification ) : SISA Radar Tool กุญแจสำคัญสู่การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

Digital Insurance Solution คือ?

การจำแนกประเภทข้อมูล (Data Classification)    
ข้อมูล (Data) เปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันล้ำค่าในยุคดิจิทัล แต่การจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การจำแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดระเบียบและปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย  
การจำแนกประเภทข้อมูล หมายถึง กระบวนการจัดกลุ่มข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะพิจารณาจาก ระดับความสำคัญ ความลับ และ การใช้งาน ของข้อมูล  
ประโยชน์ของการจำแนกประเภทข้อมูล    
• การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ: ช่วยให้ค้นหา จัดเก็บ และดึงข้อมูลได้รวดเร็ว ง่ายดาย
• การรักษาความปลอดภัย: ปกป้องข้อมูลสำคัญจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
• การปฏิบัติตามกฎหมาย: สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
• การตัดสินใจ: ช่วยให้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการจำแนกประเภทข้อมูล
มีหลายวิธีในการจำแนกประเภทข้อมูล ขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะขององค์กร วิธีการทั่วไปที่นิยมใช้ ได้แก่
• การจำแนกตามระดับความสำคัญ: แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามระดับความสำคัญ เช่น ข้อมูลสำคัญมาก ข้อมูลสำคัญ ปกติ และไม่สำคัญ
• การจำแนกตามความลับ: แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามระดับความลับ เช่น ลับมาก ลับ ปกติ และเปิดเผย
• การจำแนกตามการใช้งาน: แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามการใช้งาน เช่น ข้อมูลสำหรับการดำเนินงาน ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ และข้อมูลสำหรับการตลาด
เครื่องมือสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูล
มีเครื่องมือหลายประเภทที่ช่วยในการจำแนกประเภทข้อมูล เช่น
• SISA Radar Tool จัดการข้อมูล : ช่วยจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ข้อมูล
• ระบบการจัดการสิทธิ์เข้าถึง : ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
• ระบบป้องกันข้อมูล: ปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคาม

.
เพราะนวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาไปพร้อมเราเสมอ เปลี่ยนการบริหารธุรกิจที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย คลิ๊ก
🖥 https://www.geniussoft.co.th/
📞 Tel 0 2064 7433
📧 Email : info@geniussoft.co.th
เพราะ GeniusSoft ส่งมอบมากกว่าความคาดหมาย เพื่อพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน Make it be Genius !!!Contact Us

We’ll answer your questions and help with your organization’s needs.

Contact Us

Mr. Prasit P. (Business Development Executive)
Email : prasit.p@geniussoft.co.th
Mobile : 086-398-9029

Contact

+66(0) 2 004 9355

+66(0) 2 064 7433

info@geniussoft.co.th

Location

88 Paso Tower, 15th  floor, unit B2, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500