เกี่ยวกับบริษัท

GeniusSoft

          GeniusSoft คือ บริษัทที่ปรึกษาด้านไอที (IT Business Consultant) เรามีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านไอทีและเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ เราทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และส่งมอบบริการทางด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า GeniusSoft ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 และปัจจุบันได้เข้าสู่ปีที่ 9 ของการดำเนินธุรกิจ โดยมีคุณนุตสรา รักแสง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้บริหารงานและขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนทั้งนี้ GeniusSoft มีความเชี่ยวชาญในด้านของการให้บริการส่งมอบบุคลากรทางด้านไอที ( IT Outsourcing ) ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ผ่านกระบวนการวางแผนที่แม่นยำและเป็นระบบ โดยมีการบริหารจัดการ Human Resource Planning ที่มีประสิทธิภาพ

          นอกจากนี้ GeniusSoft ยังให้บริการในด้าน IT System Integrator และ IT Solutions โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาทำความเข้าใจปัญหาทางธุรกิจและวางกรอบแนวทาง เป็นที่ปรึกษา ออกแบบและวางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี ผ่านการคัดสรรและส่งมอบโซลูชันส์ที่ดีที่สุดอย่างครบวงจร (End-to-End Solution) ให้เหมาะสมกับฟังก์ชันและความต้องการใช้งานขององค์กรลูกค้ามากที่สุด

             ในปัจจุบัน GeniusSoft ได้พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมทั้งขยายขอบเขตในการส่งมอบระบบและบริการที่ชาญฉลาดทางด้านไอที (IT Business Solutions) ไปในทุกภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม เช่น กลุ่มสถาบันการเงินและธนาคาร (Banking) กลุ่มการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) กลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย (Insurance) ซึ่งเป็นฐานลูกค้าสำคัญที่มีความผูกพันธ์มาอย่างยาวนาน เหนียวแน่น และไว้วางใจในคุณภาพการบริการ อีกทั้ง รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น กลุ่มบริการด้านสุขภาพ (Healthcare) กลุ่มพลังงาน (Energy) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริษัทฯ ได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมบุคลากรทางด้านไอที ให้สามารถพัฒนาและเติบโตในสายงานไอทีได้อย่างมีคุณภาพ เทียบเท่าในระดับภูมิภาคและสากล

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development