GeniusSoft คือ บริษัทที่ปรึกษาด้านไอที (IT Business Consultant) เรามีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านไอทีและเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ รวมถึงบริการ IT Outsourcing ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า โดยมีการบริหารจัดการ Human Resource Planning ที่มีประสิทธิภาพ
     ปัจจุบัน GeniusSoft ได้เข้าสู่ปีที่ 9 ของการดำเนินธุรกิจ โดยมีคุณนุตสรา รักแสง ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้บริหารงานและขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน โดยในปี 2563 นี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในบริการด้าน System Integrator (SI) ผ่านการคัดสรรและส่งมอบโซลูชันส์ที่ดีที่สุดอย่างครบวงจร (End-to-End Solution) ให้เหมาะสมกับฟังก์ชันและความต้องการใช้งานขององค์กรลูกค้ามากที่สุด

ข่าวสารนักลงทุน

31 มกราคม 2563         จีเนียสซอฟต์ฯ พร้อมเปิดรับนักลงทุน ลุยตลาด System Integrator

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  | E-mail  :  info@geniussoft.co.th 

   | TEL : 02-064-7433 / 02-004-9355 ต่อ 301

 

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development