fbpx

GeniusSoft Timeline

2020
วันอังคาร 17 มี.ค.

เทสรูป

ฮัมซามูไรรันเวย์อิกัวนา ไมเกรน ช็อปคอนเซ็ปต์ดอกเตอร์มัฟฟินปัจเจกชน ไทเฮาโหงวดั๊มพ์เหี่ยวย่นรัม แผดเผาเดอะวอร์รูม ฮัมซามูไรรันเวย์อิกัวนา ไมเกรน ช็อปคอนเซ็ปต์ดอกเตอร์มัฟฟินปัจเจกชน ไทเฮาโหงวดั๊มพ์เหี่ยวย่นรัม แผดเผาเดอะวอร์รูม

วันอาทิตย์ 02 ก.พ.

รอข้อมูล 2020-1

GeniusSoft มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ปรึกษาทางด้านไอที และในฐานะองค์กรที่เป็น IT Solutions and Services Provider อย่างครบวงจร และพร้อมก้าวเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในระดับสากล รวมทั้งพร้อมเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา และส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า

วันพุธ 01 ม.ค.

รอข้อมูล 2020-2

GeniusSoft ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของการดำเนินธุรกิจ โดยได้แตกแขนงบริการและขยายธุรกิจทางด้าน IT System Integrator หรือการเป็น SI อย่างเต็มตัว เรามีโซลูชันส์อัจฉริยะที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมในส่วนของเทคโนโลยีอัจฉริยะทางด้าน Smart City, IoT & Networking, Enterprise Infrastructure, Face Recognition, Fraud Compliance และอีกมากมาย เพื่อให้เกิดเป็น End-to-End Solutions ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดธุรกิจไอที เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต

2019
วันเสาร์ 02 ก.พ.

รอข้อมูล 2019-1

GeniusSoft ได้เริ่มโครงการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัท (Re-Branding) อย่างจริงจัง ผ่านกระบวนการคิด วางแผนและออกแบบร่วมกัน เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมกับความทันสมัย และการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ด้วยสโลแกน “Make It be Genius” ที่ต้องการสื่อถึงการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด เพื่อส่งมอบระบบและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า

วันอังคาร 01 ม.ค.

รอข้อมูล 2019-2

ในขณะที่เทรนด์เทคโนโลยีมือถือ และตลาด IT Device เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง GeniusSoft ได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านบริการ Web & Mobile Application Development และ IT Software Testing มากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ ร่วมกับทางภาครัฐและธุรกิจเอกชนรายใหญ่ เพื่อก้าวเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการด้านไอที ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างครบวงจร  

2018
วันเสาร์ 03 มี.ค.

รอข้อมูล 2018-1

เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 4G อย่างเต็มตัว ทำให้ไอทีเกิดการหล่อหลอมและรวมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คน บริษัทไอทีทั้งเล็กและใหญ่ต่างเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการในตลาดปัจจุบัน

วันศุกร์ 02 ก.พ.

รอข้อมูล 2018-2

ในช่วงการแข่งขันที่เข้มข้นและหลากหลายนี้ ธุรกิจในทุกภาคส่วนต่างมุ่งเน้นพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางด้านไอทีและเทคโนโลยีให้แก่ของบุคลากรของตน

วันจันทร์ 01 ม.ค.

รอข้อมูล 2018-3

จึงทำให้ GeniusSoft เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอที โดยได้เพิ่มบริการ IT Training และบริการ IT Software Testing เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว

2016
วันอังคาร 02 ก.พ.

รอข้อมูล 2016-1

ด้วยคุณภาพการให้บริการที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพทางด้าน IT Outsourcing ตลอดหลายปีนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ส่งผลให้ GeniusSoft เติบโตอย่างรวดเร็ว ก้าวกระโดด และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจไอทีและเทคโนโลยี

วันศุกร์ 01 ม.ค.

รอข้อมูล 2016-2

นอกจากนี้ GeniusSoft ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนามิติของการให้บริการ จึงได้เพิ่มบริการ IT Business Consultant โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ภาคธุรกิจไอที การสื่อสารโทรคมนาคม สถาบันการเงินและธนาคาร ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดหลายปีที่ผ่านมา

2012
วันเสาร์ 03 มี.ค.

รอข้อมูล 2012-1

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดไอทีและเทคโนโลยีในประเทศไทย ส่งผลให้บุคลากรทางด้านไอทีเป็นที่ต้องการอย่างมากในทุกองค์กร

วันพฤหัสบดี 02 ก.พ.

รอข้อมูล 2012-2

คุณนุตสรา รักแสง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีแนวคิดและความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการพัฒนาบริษัทที่ปรึกษาทางด้านไอทีสัญชาติไทย ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้อย่างทัดเทียมในระดับสากล จึงได้ก่อตั้งบริษัท GeniusSoft Co., Ltd.

วันอาทิตย์ 01 ม.ค.

รอข้อมูล 2012-3

โดยเริ่มจากการให้บริการส่งมอบบุคลากรทางด้านไอที (IT Outsourcing) เป็นธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อช่วยให้องค์กรของลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผ่านการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม

loading
 • 01 ม.ค., 2012

  รอข้อมูล 2012-3

  รอข้อมูล 2012-3

  มกราคม 1, 2012

  โดยเริ่มจากการให้บริการส่งมอบบุคลากรทางด้านไอที (IT Outsourcing) เป็นธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อช่วยให้องค์กรของลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผ่านการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม

 • 02 ก.พ., 2012

  รอข้อมูล 2012-2

  รอข้อมูล 2012-2

  กุมภาพันธ์ 2, 2012

  คุณนุตสรา รักแสง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีแนวคิดและความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการพัฒนาบริษัทที่ปรึกษาทางด้านไอทีสัญชาติไทย ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้อย่างทัดเทียมในระดับสากล จึงได้ก่อตั้งบริษัท GeniusSoft Co., Ltd.

 • 03 มี.ค., 2012

  รอข้อมูล 2012-1

  รอข้อมูล 2012-1

  มีนาคม 3, 2012

  การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดไอทีและเทคโนโลยีในประเทศไทย ส่งผลให้บุคลากรทางด้านไอทีเป็นที่ต้องการอย่างมากในทุกองค์กร

 • 01 ม.ค., 2016

  รอข้อมูล 2016-2

  รอข้อมูล 2016-2

  มกราคม 1, 2016

  นอกจากนี้ GeniusSoft ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนามิติของการให้บริการ จึงได้เพิ่มบริการ IT Business Consultant โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ภาคธุรกิจไอที การสื่อสารโทรคมนาคม สถาบันการเงินและธนาคาร ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดหลายปีที่ผ่านมา

 • 02 ก.พ., 2016

  รอข้อมูล 2016-1

  รอข้อมูล 2016-1

  กุมภาพันธ์ 2, 2016

  ด้วยคุณภาพการให้บริการที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพทางด้าน IT Outsourcing ตลอดหลายปีนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ส่งผลให้ GeniusSoft เติบโตอย่างรวดเร็ว ก้าวกระโดด และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจไอทีและเทคโนโลยี

 • 01 ม.ค., 2018

  รอข้อมูล 2018-3

  รอข้อมูล 2018-3

  มกราคม 1, 2018

  จึงทำให้ GeniusSoft เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอที โดยได้เพิ่มบริการ IT Training และบริการ IT Software Testing เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว

 • 02 ก.พ., 2018

  รอข้อมูล 2018-2

  รอข้อมูล 2018-2

  กุมภาพันธ์ 2, 2018

  ในช่วงการแข่งขันที่เข้มข้นและหลากหลายนี้ ธุรกิจในทุกภาคส่วนต่างมุ่งเน้นพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางด้านไอทีและเทคโนโลยีให้แก่ของบุคลากรของตน

 • 03 มี.ค., 2018

  รอข้อมูล 2018-1

  รอข้อมูล 2018-1

  มีนาคม 3, 2018

  เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 4G อย่างเต็มตัว ทำให้ไอทีเกิดการหล่อหลอมและรวมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คน บริษัทไอทีทั้งเล็กและใหญ่ต่างเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการในตลาดปัจจุบัน

 • 01 ม.ค., 2019

  รอข้อมูล 2019-2

  รอข้อมูล 2019-2

  มกราคม 1, 2019

  ในขณะที่เทรนด์เทคโนโลยีมือถือ และตลาด IT Device เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง GeniusSoft ได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านบริการ Web & Mobile Application Development และ IT Software Testing มากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ ร่วมกับทางภาครัฐและธุรกิจเอกชนรายใหญ่ เพื่อก้าวเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการด้านไอที ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างครบวงจร  

 • 02 ก.พ., 2019

  รอข้อมูล 2019-1

  รอข้อมูล 2019-1

  กุมภาพันธ์ 2, 2019

  GeniusSoft ได้เริ่มโครงการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัท (Re-Branding) อย่างจริงจัง ผ่านกระบวนการคิด วางแผนและออกแบบร่วมกัน เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมกับความทันสมัย และการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ด้วยสโลแกน “Make It be Genius” ที่ต้องการสื่อถึงการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด เพื่อส่งมอบระบบและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า

 • 01 ม.ค., 2020

  รอข้อมูล 2020-2

  รอข้อมูล 2020-2

  มกราคม 1, 2020

  GeniusSoft ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของการดำเนินธุรกิจ โดยได้แตกแขนงบริการและขยายธุรกิจทางด้าน IT System Integrator หรือการเป็น SI อย่างเต็มตัว เรามีโซลูชันส์อัจฉริยะที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมในส่วนของเทคโนโลยีอัจฉริยะทางด้าน Smart City, IoT & Networking, Enterprise Infrastructure, Face Recognition, Fraud Compliance และอีกมากมาย เพื่อให้เกิดเป็น End-to-End Solutions ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดธุรกิจไอที เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต

 • 02 ก.พ., 2020

  รอข้อมูล 2020-1

  รอข้อมูล 2020-1

  กุมภาพันธ์ 2, 2020

  GeniusSoft มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ปรึกษาทางด้านไอที และในฐานะองค์กรที่เป็น IT Solutions and Services Provider อย่างครบวงจร และพร้อมก้าวเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในระดับสากล รวมทั้งพร้อมเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา และส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า

 • 17 มี.ค., 2020

  เทสรูป

  เทสรูป

  มีนาคม 17, 2020

  ฮัมซามูไรรันเวย์อิกัวนา ไมเกรน ช็อปคอนเซ็ปต์ดอกเตอร์มัฟฟินปัจเจกชน ไทเฮาโหงวดั๊มพ์เหี่ยวย่นรัม แผดเผาเดอะวอร์รูม ฮัมซามูไรรันเวย์อิกัวนา ไมเกรน ช็อปคอนเซ็ปต์ดอกเตอร์มัฟฟินปัจเจกชน ไทเฮาโหงวดั๊มพ์เหี่ยวย่นรัม แผดเผาเดอะวอร์รูม

  (function ( $ ) { "use strict"; $(function () { var masterslider_5add = new MasterSlider(); // slider controls masterslider_5add.control('arrows' ,{ autohide:true, overVideo:true }); masterslider_5add.control('bullets' ,{ autohide:true, overVideo:true, dir:'h', align:'bottom' , margin:10 }); // slider setup masterslider_5add.setup("MS62ecc79f65add", { width : 1000, height : 500, minHeight : 0, space : 0, start : 1, grabCursor : true, swipe : true, mouse : true, layout : "boxed", wheel : false, autoplay : true, instantStartLayers:false, loop : true, shuffle : false, preload : 0, heightLimit : true, autoHeight : false, smoothHeight : true, endPause : false, overPause : true, fillMode : "fill", centerControls : true, startOnAppear : false, layersMode : "center", hideLayers : false, fullscreenMargin: 0, speed : 20, dir : "h", parallaxMode : 'swipe', view : "basic" }); window.masterslider_instances = window.masterslider_instances || []; window.masterslider_instances.push( masterslider_5add ); }); })(jQuery);