รับมือกับแฮกเกอร์ ป้องกันการขโมยข้อมูล ด้วย Data Security Solution

รับมือกับแฮกเกอร์ ป้องกันการขโมยข้อมูล ด้วย Data Security Solution

รับมือกับแฮกเกอร์ ป้องกันการขโมยข้อมูล ด้วย Data Security Solution วันที่ 14 ก.ย. 2564 รับมือกับแฮกเกอร์ ป้องกันการขโมยข้อมูล ด้วย Data Security Solution           เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่กลุ่มแฮกเกอร์ได้โจมตีเจาะระบบ และขโมยข้อมูลจากหลายหน่วยงานในไทย...
Data Security ที่คุณต้องรู้ก่อนบังคับใช้ PDPA

Data Security ที่คุณต้องรู้ก่อนบังคับใช้ PDPA

Data Security ที่คุณต้องรู้ก่อนบังคับใช้ PDPA วันที่ 18 ส.ค. 2564 Data Security ที่คุณต้องรู้ก่อนบังคับใช้ PDPA           IT Outsourcing คืออะไร           Personal Data Protection Act (PDPA) คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับปี พ.ศ. 2562...