fbpx

GeniusSoft ได้เริ่มโครงการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัท (Re-Branding) อย่างจริงจัง ผ่านกระบวนการคิด วางแผนและออกแบบร่วมกัน เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมกับความทันสมัย และการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ด้วยสโลแกน “Make It be Genius” ที่ต้องการสื่อถึงการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด เพื่อส่งมอบระบบและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า