fbpx

เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 4G อย่างเต็มตัว ทำให้ไอทีเกิดการหล่อหลอมและรวมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คน บริษัทไอทีทั้งเล็กและใหญ่ต่างเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการในตลาดปัจจุบัน