Geniussoft Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเรา

 

ติดตามข่าวที่น่าสนใจ

คุณ นุตสรา รักแสง ผู้ก่อตั้งกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน กรกฎาคม 62 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีโครงการ GeniusSoft Build Branding เพื่อปรับโฉมใหม่ทั้งในด้านของภาพลักษณ์ของบริษัท ให้มีความสวยงาม ทันสมัย จดจำง่าย รวมทั้งในด้านของคุณภาพของสินค้าและบริการที่ต้องรวดเร็วและมีคุณภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและบุคคลทั่วไปได้ง่ายขึ้น

บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ GeniusSoft Young Blood 3rd ” ในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีคุณนุตสรา รักแสง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้นำทีมและวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Business Customers

ลูกค้าที่เชื่อมั่นในบริการของเรา

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development