บริการสรรหาบุคลากรทางด้านไอที

( IT Recruiting Service )

ที่ GeniusSoft เรามีทรัพยากร IT Outsource และผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ พร้อมในการสรรหาบุคลากรด้านไอทีที่มีความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และศักยภาพตรงกับความต้องการและข้อกำหนดที่ได้รับให้แก่องค์กรลูกค้า และเมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจในประสิทธิภาพการทำงาน เราก็พร้อมที่จะส่งมอบบุคลากรเหล่านั้นในลักษณะของการเป็นพนักงานประจำ ซึ่งขึ้นตรงต่อองค์กรลูกค้าได้อีกด้วย โดยผ่านขั้นตอนและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ …

  • การวิเคราะห์ความต้องการ
  • การจัดหาผู้สมัคร
  • การคัดกรองเบื้องต้น และการประเมินทักษะ
  • การตรวจสอบบุคคลอ้างอิง
  • การระบุความสามารถ และประสบการณ์ที่แม่นยำ
  • การทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
  • การปฐมนิเทศ และเตรียมการก่อนเริ่มงาน
  • การมอบหมายงาน
  • การติดตามผลหลังเริ่มงาน
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development