บริการส่งมอบบุคลากรทางด้านไอที

( IT Outsourcing Service )

เรามีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบบุคลากรทางด้านไอทีที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ผ่านกระบวนการการวางแผนที่แม่นยำและเป็นระบบ โดยมีการบริหารจัดการ Human Resource Planning และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ สามารถคัดสรรบุคลากรไอทีที่มีความเชี่ยวชาญ โดยครอบคลุมระดับทักษะ ความสามารถ องค์ความรู้ และประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ New Graduate ไปจนถึงตำแหน่ง Project Manager เพื่อให้สามารถส่งมอบบุคลากรไอทีได้อย่างตรงตามความต้องการ และพร้อมช่วยให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผ่านการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม

โดยการส่งมอบบุคลากรด้านไอที ครอบคลุมตั้งแต่…

  • Software Testers (Manual / Automate)
  • Developers & Programmers
  • Test Engineers
  • Network Engineers
  • Analysts & Designers
  • System Operators
  • Database Management
  • Technical Leaders
  • Project Managers
  • และตำแหน่งอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development