บริการวางระบบงาน เพื่อเชื่อมต่อ

ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีให้กับองค์กร

(IT System Integrator Service)

เราให้บริการ IT System Integrator โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพูดคุยปรึกษา ออกแบบและวางแผนติดตั้งใช้งาน วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี โดยการคัดสรรและส่งมอบโซลูชันส์ที่ดีที่สุดอย่างครบวงจร (End-to-end solution) ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับระบบ ซึ่งมีความเหมาะสมกับฟังก์ชันและความต้องการใช้งานขององค์กรลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบติดตั้ง Hardware และ Software บริการด้านระบบเครือข่าย รวมไปถึงบริการซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development