IT Outsource Service คืออะไร

วันที่ 29 ต.ค. 2563

IT Outsourcing

IT Outsource Service คืออะไร

          IT Outsourcing คืออะไร

          IT Outsource Service คืออะไร ก่อนอื่นขอพาไปรู้จักกับคำว่า “Outsourcingกันก่อนดีกว่านะคะ “Outsourcingความหมายก็คือ “การจัดจ้างงานจากภายนอกองค์กร” ซึ่งหมายความว่า การที่ธุรกิจหรือหน่วยงานมอบหมายงานบางส่วนให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกมาดำเนินงานแทน โดยที่ผู้จ้างยังคงเป็นผู้กำหนดเนื้อหางานและสามารถควบคุมการทำงานตามความต้องการได้ แต่พนักงานที่ทำงานให้นั้นจะไม่ใช่พนักงานของผู้จ้างโดยตรงนั้นเองค่ะ

          IT Outsourcing คืออะไร ก็จะหมายถึง พนักงานจากภายนอกองค์กร ที่จ้างมาเพื่อทำงานของบริษัทด้าน IT โดยเป็นรูปแบบของ Outsourcing ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะส่วนมากแล้วการทำงานด้าน IT นี้ มักจะมาในลักษณะของ Project การทำงานจะมีระยะเวลาสั้นโดยประมาณ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ขึ้นอยู่กับ Project Owner  และตำแหน่งงานด้าน IT Outsourcing มีหลายหน้าที่และหลายตำแหน่งงาน เช่น Developer, Data Analyst, Helpdesk, Tester ส่วนมากแล้วจะขึ้นอยู่กับ Project นั้นๆ การทำงานของ IT Outsourcing จะมีหน้าที่รับผิดชอบงานตาม Project ที่องค์กรเจ้าของ Project เป็นผู้กำหนดขึ้น ซึ่ง IT  Outsourcing จะได้รับมอบหมายงาน ในการดูแลระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ภายในองค์กรของผู้จ้าง แต่การดูแลสัญญาหรือดูแลสิทธิของพนักงานจะเป็นของ ต้นสังกัด Outsourcing เป็นผู้ดูแลและเป็นคนกลางเจรจาต่อรองกับลูกค้าหรือองค์กรที่ว่าจ้าง พนักงาน IT Outsourcing ซึ่งระยะเวลาของสัญญาจ้างงานจะขึ้นอยู่กับ Project หรือเนื้อหาของงานนั้นๆ เมื่อจบ Project แล้วอาจจะมีการโยกย้ายตำแหน่งเพื่อไปทำงานภายในองค์กรอื่น หรือต่อสัญญาเพื่อทำงานในที่เดิม และอาจจะได้ปรับเป็นพนักงานประจำก็เป็นได้

          ข้อดีของการเลือกใช้บริการ IT Outsource Service มีดังนี้

          1.ประหยัดต้นทุน ในการจ้างพนักงานประจำ นอกจากเงินเดือนแล้ว ยังมีรายจ่ายด้านสวัสดิการอีกมากที่องค์กรต้องจ่าย แต่การจ้าง Outsourcing นั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรไปได้

          2.ได้คนตรงกับงาน เมื่อองค์กรต้องการพนักงานที่มีความสามารถด้าน IT โดยเฉพาะ การว่าจ้าง IT Outsourcing นั้นก็จะช่วยตอบสนองความต้องการขององค์กรได้เป็นอย่างดี

          3.องค์กรสามารถ Focus งานหลักได้มากขึ้น การว่าจ้าง IT Outsourcing ทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานที่เป็นแกนหลักขององค์กรได้ดีขึ้น เพราะไม่ต้องแบ่งทรัพยากรบุคคลเพื่อไปทำงานไอที ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นไม่ต้องเสียเวลากับงานที่ตนเองไม่เชี่ยวชาญ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานหลักนั้นไม่ลดลง

          4.ได้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ การว่าจ้าง IT Outsourcing นั้น จะช่วยให้องค์กรมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยนอกจากจะช่วยให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จแล้ว พนักงานภายในองค์กรยังมีโอกาสได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมในการทำงานอีกด้วย

          5.อาจจะได้พนักงานประจำที่ต่อกับความต้องการ แผนงานขององค์กรในการทำ Project อาจจะต่อเนื่องและมีหลากหลายProject ซึ่งพนักงาน IT Outsourcing อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการรับเลือกเป็นพนักงานประจำขององค์กร เพราะสามารถทำงานได้ดีและเชี่ยวชาญ โดยที่องค์กรไม่ต้องเสียเวลาคัดเลือกและทดลองการทำงานของพนักงานใหม่

          การว่าจ้าง IT Outsourcing หรือพนักงานจากภายนอกบริษัทหรือองค์กรเข้ามาทำงานแทนนั้น ทำให้โอกาสประสบความสำเร็จของบริษัทง่ายขึ้น การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวสูงขึ้นมาก เพราะองค์กรสามารถเพิ่มจำนวนพนักงานได้ตามความต้องการของงานที่เพิ่มขึ้น และยังสามารถทำงานด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่งานหลักขององค์กรก็ไม่ได้ถูกลดประสิทธิภาพลง นอกจากนั้นยังได้พนักงานที่ตรงกับความต้องการอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน มีองค์กรจำนวนมากที่ให้บริการด้าน IT Outsourcing และ GeniusSoft ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ GeniusSoft มีมามากกว่า 9 ปี เราขอการันตีคุณภาพด้านบริการที่ดีเยี่ยม และพร้อมส่งมอบความต้องการด้านไอทีที่เหนือกว่าและสามารถตอบโจทย์ธุรกิจมากกว่าความคาดหวังของลูกค้าอย่างแน่นอน

          *We are The Best Choices of Top Tier IT Company in Thailand*

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GeniusSoft Tel. 02-064-7433 # 301

#IT       #Outsourcing       #service       #ไอทีโซลูชั่น       #ITSolutions       #Update       #GeniusSoft       #MakeItBeGenius
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development