5 ข้อดีของการมี Next-Generation Firewall 

วันที่ 5 ก.พ. 2564

5 ข้อดีของการมี Next-Generation Firewall (NGFW) ในองค์กร

5 ข้อดีของการมี Next-Generation Firewall 

          IT Outsourcing คืออะไร

          ด้วยการโจมตีทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อน และใช้เทคนิคขั้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆ บ่อยครั้งที่หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านช่องโหว่ของเทคโนโลยี Firewall ที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ได้รับการอัพเดทให้รองรับการป้องกันมากพอ โดยเฉพาะมัลแวร์ที่บุกผ่านเว็ปไซต์ต่างๆ การบุกรุกเขตแดนของ Network และ Server เพื่อเข้ามาฝังอยู่ใน Application ในองค์กร ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล์ รหัสผ่าน ชื่อจริง เบอร์โทรศัพท์ จนไปถึงข้อมูล Confidential ขององค์กร ซึ่งถือเป็นความท้าทายในยุคปัจจุบันที่องค์กรต่างๆ ต้องเฟ้นหา IT Solution เพื่อ comply กับกฎหมาย PDPA ในปัจจุบัน โดยปัญหาเหล่านี้สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร ส่งผลให้องค์กรทั้งหลายต่างมองหาเทคโนโลยี Firewall ยุคใหม่ เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยองค์กรให้มากขึ้น

          ถ้าพูดถึง Firewall ตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก Next-Generation Firewall (NGFW) เพราะนอกจากจะสามารถป้องกันในระบบ IP และ Port (80,443) ซึ่งเป็น Layer 3 และ 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังป้องกันในระดับ Application (Layer 7) ได้อย่างครอบคลุมอีกด้วย NGFW สามารถเข้าใจถึงการใช้งานของ Application ต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลในแพ็กเก็ต และระบุ Application ที่ได้รับอนุญาตหรือทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยวิเคราะห์และแยกออกว่าเป็นการใช้โปรแกรมอย่าง LINE, Facebook หรือ Application อื่นๆ และเมื่อเข้าใจว่าเป็นการใช้งาน Application ใดแล้ว ก็จะสามารถควบคุมการใช้งานนั้นเพิ่มเติมได้ เช่น การระบุเวลาการใช้งาน Facebook ภายในองค์กร เป็นต้น

           NGFW ยังมีระบบตรวจสอบและตอบโต้การบุกรุก IPS (Intrusion Protection System) เพิ่มเข้ามา ทำให้สามารถป้องกันการโจมตีจากภายนอกและภัยคุกคามต่างๆ ที่เป็น Well-Known Attack ไม่ว่าจะเป็น Known Exploit Attacks, การใช้งานที่ผิดปกติ รวมถึงสามารถทำ Traffic Behavioral Analysis รองรับการตรวจสอบทราฟฟิกที่เข้ารหัส SSL/TLS รองรับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญสู่สาธารณะได้อีกด้วย อีกทั้งมีระบบแอนตี้ไวรัส ระบบพิสูจน์ตัวตนและติดตามผู้ใช้ ระบบคัดกรองการเข้าถึงเว็บไซต์ ระบบ VPN และอื่นๆ อยู่ใน Hardware ตัวเดียว ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการการใช้งาน Internet จาก Next-Generation Firewall ตัวเดียวได้ทั้งหมด ทำให้ไม่เพียงแต่ยกระดับการป้องกันการใช้งาน Network ในระดับ Network Layer เท่านั้น แต่ยังสามารถแบ่งแยกการเข้าถึง Server ต่างๆ โดยดูจากบัญชีของผู้ใช้งาน พร้อมยังสามารถทำงานในลักษณะ Bridge Mode หรือ Route Mode ได้อีกด้วย เพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กรต่างๆ ในการ comply กับกฎหมาย PDPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น GeniusSoft ได้สรุปรวบรวมข้อดีและจุดแข็งของการนำ Next-Generation Firewall (NGFW) มาใช้ในองค์กร ดังนี้

           เพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กรต่างๆ ในการ comply กับกฎหมาย PDPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น GeniusSoft ได้สรุปรวบรวมข้อดีและจุดแข็งของการนำ Next-Generation Firewall (NGFW) มาใช้ในองค์กร ดังนี้

          1. ทำงานได้หลากหลายพร้อมกัน นอกจากฟังก์ชั่นเดิมๆ อย่างการคัดกรองแพ็กเก็ต แปลงที่อยู่และเลขพอร์ตบนเครือข่าย ตรวจสอบทราฟิกแบบ Stateful หรือทำ VPN ได้แล้ว ยังสามารถใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงอย่างระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกที่วิเคราะห์จากพฤติกรรมทราฟิก ข้อมูลซิกเนเจอร์ หรือกิจกรรมที่ต้องสงสัยได้ด้วย ทำให้ครอบคลุมได้มากกว่าลำดับชั้น Data Link หรือ Transport ตาม OSI model โดยสามารถตรวจเช็คขึ้นไปได้ถึงชั้น Application Layer เลยทีเดียว

          2. รับรู้ตัวตนของ Application นอกจากดูผ่านเลขพอร์ตแล้ว เนื่องจาก Application ปัจจุบันนั้นเปลี่ยนเลขพอร์ตได้ตามใจ หรือแม้แต่ใส่ท่อทำ Tunnel หลอก Firewall เดิมๆ ได้ง่าย ดังนั้น Next-Generation Firewall จึงพัฒนาตัวเองให้สามารถตรวจแพ็กเก็ตแบบเจาะลึกจนรู้ต้นตอของ Application ได้อย่างละเอียดและยืดหยุ่น เช่น อนุญาตให้ใช้งาน Facebook แต่ไม่ให้ใช้งานฟีเจอร์แชท ผ่าน Facebook ได้

          3. ทำงานราบรื่นต่อเนื่องบนโครงสร้างพื้นฐานทุกแบบ ด้วยแอนติไวรัส ตัวกรองสแปม การตรวจแพ็กเก็ตแบบละเอียด และระบบควบคุม Application ที่รวมอยู่ในอุปกรณ์เดียว ไม่สร้างความซับซ้อนเพิ่มขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานอยู่

           4. ป้องกันอันตรายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ด้วยระบบแอนติไวรัสและตรวจสอบมัลแวร์ ที่มีการอัพเกรดตัวเองตลอดเวลา รวมถึงการสแกนหาช่องโหว่ต่างๆ บน Application ที่ใช้งานอยู่ ลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล ช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลที่รับส่งผ่านกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          5. รักษาความเร็วของเครือข่ายเดิมได้ เมื่อ Firewall แบบเดิมมักกระทบกับความเร็วบนเครือข่ายอย่างรุนแรง แต่ไม่ใช่กับ Next-Generation Firewall ซึ่งสามารถรักษา Throughput ได้ใกล้เคียงสถานะปกติได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดการใช้ Bandwidth ของทราฟิกที่ไม่มีประโยชน์ได้อีกด้วย

          ถึงแม้ NGFW จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการ Comply กับกฎหมาย PDPA ในปัจจุบัน แต่ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในขั้นตอนแรกๆ ของการ implement PDPA Solutions เพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Risks) และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Risks) จากการโจมตีทางไซเบอร์ เพราะหากข้อมูลสำคัญขององค์กรเกิดการสูญหายหรือรั่วไหลออกไปแล้ว อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและผลกระทบร้ายแรงที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ดังนั้น การยกระดับการป้องกันและความปลอดภัยของข้อมูลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมาย PDPA การนำเทคโนโลยี NGFW มาปรับใช้จึงเป็นสิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ เพื่อจะรับมือภัยคุกคามที่ซับซ้อนและการใช้งานของผู้ใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต หากลูกค้าสนใจสามารถสอบถามได้ที่ GeniusSoft 02-064-7433

#Next     #Generation     #Firewall     #NGFW     #Solution     #PersonalDataProtectionAct     #PDPA     #GeniusSoft      #ITSolutions       #MakeItBeGenius

 

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development