บัตรรถไฟฟ้าหาย…. มีวิธีขอเงินคืนได้

วันที่ 6 ม.ค. 2564

บัตร BTS

บัตรรถไฟฟ้าหาย…. มีวิธีขอเงินคืนได้

          IT Outsourcing คืออะไร

          เชื่อได้เลยค่ะว่าหลายๆ คนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคนวัยทำงาน มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นรถโดยสารเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ แต่การขึ้นรถโดยสารประจำทางทั่วไป อาจไม่ตอบโจทย์การเดินทางที่มีความจำเป็นต้องใช้เวลาน้อยหรือสถานการณ์ที่เร่งรีบ หลายคนจึงหันไปพึ่งรถไฟฟ้าที่สะดวก รวดเร็วกว่า และแน่นอนว่าเพื่อความสะดวกเราต้องมีบัตรเที่ยว หรือรายเดือน ของเราเอง แล้วหากเราเกิดทำบัตรรถไฟฟ้าหายขึ้นมาล่ะจะมีวิธีดำเนินการอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

          ก่อนอื่น ปัญหานี้จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนบัตรเติมเงินรถไฟฟ้า MRT หรือบัตรเติมเงินรถไฟฟ้า BTS เพื่อสิทธิประโยชน์เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 จึงต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองมูลค่าเงิน เที่ยวการเดินรถ และกรณีบัตรสูญหาย ซึ่งหลายคนยังคงกังวลว่าการลงทะเบียนนี้คือการล้วงข้อมูลการใช้รถไฟฟ้าหรือไม่ แต่เงื่อนไขก็เปลี่ยนไปคือหากบัตรหายและมีมูลค่าเงินในบัตรคงเหลือสามารถขอคืนเงินในบัตรได้ และหากไม่ขึ้นรถไฟฟ้าอีก สามารถขอคืนบัตรรถไฟฟ้าแลกกับเงินก็ทำได้เช่นกันค่ะ

          บัตรรถไฟฟ้าหาย จะมีวิธีการแจ้งขอเงินคืนอย่างไร

          กรณีบัตรหายให้ไปหาพนักงานที่จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า แจ้งบัตรรถไฟฟ้าหาย พนักงานจะเอาแบบฟอร์มให้กรอก ดังนี้

          –  กรอกชื่อ-นามสกุล

          –  เบอร์โทรศัพท์

          –  อีเมล

          –  เหตุผลขอเงินคืน ก็ระบุว่าทำบัตรหาย และระบุสถานที่เกิดเหตุด้วยว่าทราบว่าหายที่ไหน

          –  พร้อมกับนำบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนบัตรนี้ไว้ให้กับพนักงานประจำจุดจำหน่ายบัตรโดยสาร

          –  ที่สำคัญ ต้องระบุบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโอนจากมูลค่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสู่บัญชีธนาคาร (หากไม่มีให้ระบุเบอร์พร้อมเพย์) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

          พนักงานจะดำเนินการอายัดการใช้บัตรเติมเงินรถไฟฟ้าใบที่หาย และเช็คมูลค่าคงเหลือภายในบัตรโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อทำการโอนเงินในบัตรคืนผ่านการโอนบัญชีธนาคาร

          กรณีบัตรไม่หายแต่มีความประสงค์ในการไม่ใช้บัตรโดยสารอีกต่อไปพร้อมขอเงินคืน สามารถทำได้โดยแจ้งพนักงานประจำจุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า ซึ่งจะได้ทั้งเงินมัดจำ และเงินในบัตรคงเหลือคืน แต่เงื่อนไขคือบัตรอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ และนำมาคืนที่สถานีรถไฟฟ้าได้ และนี่คือสิทธิประโยชน์ที่ได้หลังจากลงทะเบียนบัตรเติมเงินรถไฟฟ้าค่ะ

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development