ประมวลภาพงาน ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บริษัทจีเนียสซอฟต์ 

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ และทำบุญบริษัทเพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีคุณนุตสรา รักแสง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าได้มีการบรรยายธรรมจากพระครูพิพิธสุตกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเป็นขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development