Friend gets Friend Public เพื่อนได้งาน เราได้เงิน!!!

วันที่ 8 เม.ย. 2564

Friend gets Friend Public เพื่อนได้งาน เราได้เงิน!!!

Friend gets Friend Public เพื่อนได้งาน เราได้เงิน!!!

          IT Outsourcing คืออะไร

          แนะนำเพื่อนเข้ามาร่วมงานกับ GeniusSoft รับไปเลย 5,000 บาท/ผู้สมัคร 1 คน* สามารถแนะนำเพื่อน สายไอที ตำแหน่งใดก็ได้ มาเป็นทีมเดียวกับเรา คนแนะนำรับรางวัลไปเลย มูลค่า 5,000 ต่อผู้สมัคร

          ระยะเวลาโครงการ (Friend gets Friend Public เพื่อนได้งาน เราได้เงิน)

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

          รายละเอียดเงื่อนไข (Friend gets Friend Public เพื่อนได้งาน เราได้เงิน)

1.ผู้แนะนำต้องแนะนำเพื่อนมาสมัครงาน เป็นพนักงานของ Geniussoft on site เท่านั้น
2.แนะนำเพื่อน หรือ คนรู้จัก มาสมัครงาน ในตำแหน่งที่บริษัทเปิดรับสมัครงานเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น
3.เพื่อนที่แนะนำสามารถส่ง Resume ของเพื่อนที่ต้องการแนะนำเข้าที่อีเมล์ของ careers@geniussoft.co.th ได้โดยตรง หรือติดต่อ แจ้ง ชื่อ-เบอร์ติดต่อ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อประสารงานติดต่อกลับ
4.บริษัทจะพิจารณาผู้สมัคร จากคุณสมบัติ ตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน การทำแบบทดสอบ การตอบคำถามในการสัมภาษณ์ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ลักษณะงาน
5.เมื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน (เป็นพนักงานบริษัท และมาเริ่มงานจริงตามกำหนด พนักงานผู้แนะนำจะได้รับเงินค่า
6.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
7. เงินรางวัลของโครงการ Friend gets Friend Public จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้สมัครเป็นพนักงานของบริษัทฯ ได้รับการเซ็นสัญญาและมาเริ่มงานตามกำหนดเท่านั้น


          Friend gets Friend Public จะทำการจ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายครั้งเดียวยอด 5,000 บาท(ก่อนหักภาษีณ ที่ จ่าย 3%) เมื่อผู้สมัครมาทำงานครบ 3 เดือน / ผ่านทดลองการทำงาน

          *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่าย HR (คุณดรีม,คุณโอ๊ต) Tel : 080-207-8196 / 094-415-2525

 

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development