ก้าวสู่ 10 ปี… จีเนียสซอฟต์

วันที่ 26 เม.ย. 2564

ก้าวสู่ 10 ปี... จีเนียสซอฟต์

ก้าวสู่ 10 ปี… จีเนียสซอฟต์

          ความสำเร็จขององค์กรเกิดจากความร่วมมือและความสามัคคีของทุกคนตลอดระยะเวลา 9 ปี และวันนี้เราได้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับอีกก้าวใหม่ ก้าวที่เติบโต สู่ปีที่ 10 ของ จีเนียสซอฟต์ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไร้ซึ่งความร่วมมือกัน และ จีเนียสซอฟต์ ขอให้คำมั่นสัญญา จะให้การบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าที่สนับสนุนเรามาตลอดระยะเวลา 9 ปี จะรักษามาตรฐานที่ดีเยี่ยม และพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบการบริการที่เหนือกว่าความต้องการของลูกค้าต่อไปค่ะ… ขอบคุณค่ะ

#ครบรอบ10ปี #จีเนียสซอฟต์ #10TH #Anniversary #Update #GeniusSoft #MakeItBeGenius
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development